Prenumerera
Prenumerera

Ungdomsrånen fördubblades året efter asylkrisen 2014/2015

Ungdomsrånen ökade kraftigt i Sverige enligt Brå:s nya kartläggning. I flertalet av fallen är rånen sammanvävda med våld och förnedring.

Enligt utredningen minskade ungdomsrånen en del under 2010-talets början. Men från asylvågsåret 2015 började ungdomsrånen tillta. Mellan 2015–2019 fördubblades polisanmälningar av rån med en gärningsman som var under 18 års ålder.

Just därför startade Brottsförebyggande rådet (Brå) denna kartläggning som nu presenteras.

– När det gäller anmälningarna om rån mot vuxna ser vi inte alls samma kraftiga ökning. Även i undersökningar av den självrapporterade utsattheten av rån bland unga ser vi en kraftig ökning, som inte syns bland befolkningen i stort, säger utredaren Sara Jonsson.

Uppgången i kurvan avbröts 2020 när coronarestriktionerna blev allt påtagligare. Coronahysterin är dock en jämförelsestörande händelse, då den avviker ifrån normaltillstånd, vilket troligtvis innebär att ungdomsrånen hade fortsatt öka om inte pandemin varit och rånen kommer troligtvis fortsätta öka efter covod-19.