Prenumerera
Prenumerera
nyheter - teknologisk arbetslöshet
Av Calle Eklund/V-wolf - Eget arbete, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39414213

Drivmedelspriserna driver upp inflationen – högsta på 28 år – riskerar höjda räntor

Inflationen i Sverige för november ligger på 3,6 procent, enligt SCB. Det är den högsta siffran på 28 år. Det är ytterst alarmerande att det nästan uteslutande är ökade el – och drivmedelspriser som driver på just denna utveckling.

– Ökade energipriser bidrog till den högsta inflationstakten sedan december 1993, säger Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB, i sitt pressmeddelande.

Effekterna av höjda bolåneräntor är uträknade från denna mätning vilket påvisar på att det verkligen är drivmedels – och energipriserna som eskalerar.

Ökad inflation innebär att långivarnas pengar blir värda än mindre när de återbetalas i framtiden. Högre inflation skulle kunna resultera i högra räntor för att långivarna vill kompensera för  värdebortfallet över tid.