Prenumerera
Prenumerera
Foto: Angelica Klang

Uppsala: Moderaterna öppna för MP-samarbete

Therez Almerfors föreslås leda Moderaterna i Uppsala kommun inför nästa års val. Hon är idag kommunalråd i Uppsala kommun för partiet men var listtvåa 2018, bakom Moderaternas ledande kommunalråd i Uppsala, Fredrik Ahlstedt. Enligt interna källor från Moderaterna har Ahlstedt varit den kraft inom partiet som ville låta ett islamskt center byggas i Uppsala stadsdelen Stenhagen.

Almerfors vann det lokala provvalet denna höst. Provvalet är Moderaternas interna medlemsomröstning innan nomineringsstämmorna på olika partinivåer, kommunalt, regionalt och riks, fastställer de vallistor som ska gälla. Här om veckan fastställde Uppsala kommuns nomineringsstämma Almerfors som listetta för Moderaterna till Uppsala kommunfullmäktige.

Therez säger sig vilja gå till val på profilfrågorna, otrygghet och arbetslösheten.
”Länet bruket ha lägst arbetslöshet i landet, så ser det inte ut längre och vi måste tillbaka dit.” sade hon till UNT i november. Hon ser fram emot att leda partiets valrörelse och säger sig vara ”tillgänglig, tydlig och trovärdig”.

Almerfors markerar dock till, UNT, att hon inte avser söka samarbete med Sverigedemokraterna efter valet. Hennes största önskar är att den gamla alliansen mellan KD, M, C och L kan säkras en majoritet i Uppsalas kommunfullmäktige från och med 2022. Hon ser helt enkelt inte Sverigedemokraterna som ett borgerligt parti.
Skulle inte den alliansen säkra majoriteten är hon öppen för ett samarbete med Miljöpartiet.

Moderaterna i Upplands kommunen Tierp är idag i styrande ställning i samverkan med MP.
Tittar vi på Region Uppsala finns det även där en stark länk mellan ett löst sammansatt allianssamarbete och MP.

Till Svenska Morgonbladet säger emellertid källor inom Moderaterna att de befarar att Centerpartiets riksorganisation allt mer kommer kräva att deras kommunala och regionala motsvarigheter vänder sig till Socialdemokraterna efter valet nästa höst.