Prenumerera
Prenumerera
mons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25062552

Många misstankar om bidragsfusk när vi granskar kommunisttidningen ”Offensiv”

Det har upptäckts oegentligheter kring Tidningen Offensivs ekonomiska förehavanden. Både Myndigheten för press, radio och TV (MPRT) och verksamhetens egen auktoriserade revisor har reagerade på den ekonomiska redovisningen.

Tidskriftsföreningen driver den publicistiska verksamheten i egenskap av ekonomisk förening. Föreningen har nära kopplingar till Rättvisepartier socialisterna. Stora ekonomiska transfereringar sker organisationerna emellan.

När jag åt Exakt24 ringer upp tidningens ekonomiansvarige, Sebastian Olsson, för att diskutera deras samröre med den våldsbejakande vänstern säger han att: ”såklart vi tar avstånd ifrån våldsbejakande”. Samtidigt kan han inte utesluta att AFA deltar på deras demonstrationer och det låter inte som att de vidtar åtgärder för att motverka sådant. ”Demonstrationer är öppna för allmänheten…har ingen entré”, förklarar Olsson.

När han får frågan om SD skulle kunna få vara med på en av demonstrationerna blir svaret ” Nej jag tror att det…inte bli bra”.

”Rättvisepartiet” kan samarbeta med vänsterterroristerna i AFA men inte Sverigedemokraterna

Det är emellertid Offensivs ekonomiska skötsel som hamnat under luppen. Situationen bör ses som allvarlig då de erhåller miljonbelopp ifrån Myndigheter för press, radio och TV.

I det senaste presstödsintyget från 10 november 2020 ska de ha 1 815 abonnerande kunder – mellan januari och september det året. Därpå påstår de sig ha sålt 246 lösnummer i snitt per vecka under pågående pandemi – försäljningen ska till stor del ha skett kontant. Det preliminära driftsstödet för 2021 blev således 1,76 miljoner kronor. Bidragsnivån är en produkt av ovan inlämnade försäljningssiffror som Offensiv kommit med.

Under januari 2021 lämnade tidningen Offensiv in ett uppdaterat presstödsintyg för hela föregående år. Då hade antalet lösnummer helt plötsligt sjunkit till 218 (från 246) per vecka och den abonnerade upplagan var till antal 1 836.

Med dessa siffror klarade de gränsen på 2 000 årsförsäljningar, vilket resulterat i 600 000 kr extra i presstöd.

”Tänkte fråga hur det kan vara möjligt att ni lyckas sälja 420 lösnummer i veckan” frågar jag Sebastian Olsson vid en annan telefonkontakt.

”Det är väl våra försäljare som säljer tidningar”. Olsson påstår att de säljer sina tidningar varje fredag och varje lördag på framför allt demonstrationer. Det är dock underligt att de lyckes sälja dessa mängder under pandemin när demonstrationer förbjudits.

Kommunisttidning i blåsväder för misstänkt bidragsfusk

2018 påstår de till och med att de sålde över 420 lösnummer per utgåva. Inte ens Sydsvenska Dagbladet når denna lösnummersförsäljning. Offensiv tar sig precis förbi 100 000 sålda tidningar, alternativt 2 000 helårsprenumeration. För detta fick tidningen 588 000 kronor extra i presstöd. Grundstödet som Offensiv erhåller ligger redan på 1,76 miljoner kronor. Det är tveksamt om de uppnår dessa försäljningsvolymer.

Vart intäkterna ifrån lösnummerförsäljningen är och går förblir oklart. För på verksamhetens bankkonto finns inte dessa hissnande summor.

Under året 2016 redovisades 929 121 kronor i intäkter för prenumeranter och 177 377 kronor i intäkter från lösnummersförsäljning. 823 060 kronor redovisas det året i ”lokala försäljningskostnader”, därpå finns 1,3 miljoner i vanliga personalkostnader. I sin rapport skriver revisorn att han inte har en aning om vad dessa 823 060 kronor gäller.

Den stora frågan är om svarta löner lyfts ut, via ”lokala försäljningskostnader” eller om pengar ifrån denna post används för att köpa en del av de egna lösnumren och prenumerationer, för att driva på kommande års presstöd.

Myndigheten för press, radio och TV fattar misstanke och dess handläggare, Dinara Berg, nagelfara verksamhetens oorganiserade bokföring sommaren 2021. En annan handläggare Paulina Lindén, konstaterar att ”det finns kostnader som revisorn inte kunde styrka”. Hon syftar på 850 000 kronor utgifter som inte kan spåras via verifikationer, vilket tidningens auktoriserade revisor Daniel Bohlin också reagerat på.

Hade detta rört sig om ett aktiebolag skulle utredning kring grovt bokföringsbrott inledas på direkten.

Enligt Bokföringslagen ska en verifikation bland annat förklara när och med vem en affärshändelse sker.

Tidningens manipulering av lösnummersförsäljning är också under utredning av Myndigheten för press, radio och TV.

Utöver allt ovanstående har Offensiv en stor utgiftspost vid namn ”Lämnade bidrag och gåvor” varje år i sin balansräkning. Till Myndigheten för press, radio och TV har Offensiv sagt att de använder denna summa som kontanta handouts till flyktingar. Offensiv har till myndigheten sagt att de inte upprättar kvitton (verifikationer) för att inte risker flyktingarnas säkerhet eller integritet. De påstår att det rör sig om illegala migranter.

Under 2019 uppgår posten ”Lämnade bidrag och Gåvor” till 610 000 kronor. En så pass stora insatser till flyktingar borde Rättvisepartiet och Offensiv med glädje ha försökt lyft fram via vänsterns alternativa mediekanaler. Det råder emellertid total tystnad om någon sådan satsning. De annonserar ingenstans om att ekonomiska gåvor erbjuds till utsatta flyktinggrupper. Den stora frågan är vart pengar går och om de används för att köpa lösnummer av sig själva för att få stödet.

Redovisningen har varit av diskutabel kvalité i flera år. Varje år ifrågasätter den aktuella revisorn verksamheten. Den huvudsakliga kritiken är att stora summor in- och utbetalningar inte går att styrka eller specificera via adekvat dokumentation.

MPRT bestämde sig 2018 för att köpa förklaringen om att ”lämnade bidrag och gåvor” är kontantstöd till flyktingar. Handläggaren Lisa Larsson Falk tog 2018 beslut, trots att revisorn underkänd redovisningen, om att möjliggöra fortsatt bidrag till tidningen.

Exakt24 ringer och kontaktar Offensivs chefredaktör Per-Åke Vesterlund och nämner posten ”Lämnade bidrag och gåvor”. Chefredaktören lägger på i öret på exakt24:s journalisten.

Det är dessutom anmärkningsvärt att hundratusentals kronor av svenska skattebetalares pengar går till kommunistsekten Rättvisepartiet Socialisternas internationella centralorganisation CWI. Fodringen vars summa är överstruken ligger på 193 242 när man räkna ut det mot S:a kortfristiga skulder.

Både Rättvisepartiet socialisterna och CWI försökte en gång i tiden att infiltrera den etablerade socialdemokratin för att göra den ännu mer vänsterextrem. I Sverige blev alla uteslutna och därefter bildades Rättvisepartiet Socialisterna och deras blaska tidning ”Offensiv”.

Idag utgör Tidskriftsföreningen Offensiv partiets huvudsakliga verksamhetsområde då sekten försörjer sig på kalaset som presstödet har blivit.

© Christian Petersson

 

Journalist Christian Peterson

Bjud gärna journalisten på en kopp kaffe genom att Swisha honom på 0760891489