Prenumerera
Prenumerera

Wallenstam fastigheter i Göteborg missköter historiska byggnader – anmälda för sanitetsproblem och vanvård av byggnader

Wallenstam AB är en fastighetsägare i Sverige som bland annat köpt fastigheten på Danska vägen 20 i Göteborg. Fastigheten kallas för Överås slott och ligger i Örgryte.

Överås slott byggdes i början av 1860-talet som bostad för dess dåvarande ägare James Dickson. Han var manlig överhuvud för en borgarklassfamilj bördig ifrån Skottland. Med sin förmögenhet blev han en mecenat för Göteborgs kulturliv. Egendomen kan betraktas som en ståtlig symbol för hans roll i stadens blomstring.

2017 köptes fastigheten upp av Wallenstamkoncernen för 66 miljoner kronor. I en artikel i tidningen Sändaren, lovar Wallenstams vice VD Thoams Dahl inför förvärvet, att fastigheten och tillhörande marker ska vårdas med omsorg och respektera utifrån dess anrika historia.

”Ett så gammalt hus måste restaureras med försiktighet”, konstaterade han bland annat i reportaget.

I Göteborg stads detaljplan står det att ”området skall utgöra reservat för befintlig kulturhistoriskt värdefull byggnad.”

Men här om dagen anmäldes Wallenstam till arbetsmiljöverket för omfattande mögelskador på byggnaden som idag är en arbetsplats åt många.

Enligt uppgift har en annan hyresgäst anmält Wallenstams till stadsbyggnadskontoret för sanitära olägenheter och den grova misskötseln av fastigheten.

Redan för två år sedan började kritiken inkomma via recensioner på bland annat nätsidan ”Local guide”. ”Ganska slitet. Fönstren håller på att ramla ut på verandan och det luktar mögel i källaren. Dessutom verkar det vara fel på avloppet/ventilationen för det luktar avlopp i toaletterna”, skriver bland annat en man.

Företagaren och mediakonsulten Christian Peterson hyr in sig i fastigheten och har påpekat misskötseln vid flera tillfället. Till Svenska Morgonbladet uttrycker har förtvivlan över att en anrik fastighet vanvårdas på det här viset.

– Jag tycker att det är oroväckande att en villa med ett sådant kulturhistoriskt värde tillåts förfalla på detta vis. Enligt andra hyresgäster har underhållet varit eftersatt sedan Wallenstam tog över förvaltningen. Eftersom jag tillträdde min lokal i februari så kan jag själv inte bekräfta dessa uppgifter men det låter mycket troligt, konstaterar han.

-Om man köper en kulturhistorisk fastighet för 66 miljoner borde man också förvalta den på ett värdigt sätt. Jag tycker att Wallenstam borde förklara sig faktiskt.”

Svenska Morgonbladet har utan framgång försökt nå koncernens VD Hans Wallenstam för en kortare intervju.

Enligt ett dokument ifrån en av Sveriges länsstyrelser kan vite utdömas för den fastighetsägare som inte underhåller på det vis som byggnadsnämnden och detaljplanen erfordrar.

När byggnadens underhåll brister kan byggnadsnämnden ge en sakkunnig uppdraget att utreda vilka underhållsåtgärder som behövs. Innan beslut om ett sådant uppdrag ska nämnden förelägga byggnadsverkets ägare att inom en viss tid få ge synpunkter på uppdraget och vem som ska betala för det.”

Länsstyrelserna är byggnadsnämndernas tillsynsmyndighet.