Regering inför nya krav på vaccinpass för folksamlingar på över 100 personer. De nya inskränkningarna skiljer sig från tidigare då de delar upp befolkningen i olika grupper med olika rättigheter. De vaccinerade får röra sig utan restriktioner medan de ovaccinerade begränsas.Detta meddelade Sveriges socialminister Lena Hallengren igår.

De begränsningar som vaccinpassen utgör mot religions – och mötesfriheten sätter alla kristna församlingar i ett dilemma. Ska de vara duktiga och bara acceptera de som staten anser är ”rena” eller prioritera kärnan i det kristna budskapet om att alla är välkomna, resonerar Världen Idags ledarsida kring.

Enligt Världen idag får ingrepp i grundläggande fri- och rättigheter av den här kalibern enbart genomföras om de är proportionerliga, något som utifrån Folkhälsomyndighetens statistik kan ifrågasättas, menar ledarsidan. Att låsa kyrkportarna för friska som önskar gå på gudstjänst är ett samhällsansvar kristna inte ska ta.

En besvärande omständighet om någon vill bestrida lagligheten i regeringens beslut så finns det ingenstans att vända sig till då Sverige saknar en författningsdomstol skriver Expressen.

Alternativ för Sverige har varit emot vaccinpassen som koncept sedan frågan lyftes 2020. De anser inte att det är en effektiv eller proportionerlig metod för att motverka smittspridningen. Att behöva vaccinera sig för att få delta i samhället på samma villkor som alla andra anser partiet vara ett indirekt tvång. Gustav Kasselstrand kommenterar partiets hållning på en youtubevideo som släpptes idag.

– Det är djupt integritetskränkande och det bryter mot själva fundamentet i svensk vaccinpolitik, som är frivillighet, säger Gustav Kasselstrand i videon.