Prenumerera
Prenumerera
By AndrewRm - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4493945

40 procent av USA yngsta ser sig som HBTQ-personer

Nära 40 procent av unga vuxna i USA identifierar sig nu som ”HBTQ”-personer av något slag, rapporterar Newsweek. Det är högst troligt att mediapropaganda ligger bakom denna utveckling. 

Det hela kommer ifrån en ny studie som genomförts på bland annat generationen som föddes mellan 1984-2002 (millennial generation). 30 procent av dessa identifierar sig som HBTQ-personer. Den siffran är 3 gånger så hög som för befolkningen i övrigt.

När den än yngre generationen, generation Z, ålder 18 till 24, tillfrågades är det hela 39 procent som hänvisar till att de har avvikande sexuella preferenser vilket placerar dem inom hbtq-definitionen.

När vuxna amerikaner tillfrågades av Gallup tidigare i år såg procentsiffran annorlunda ut. Då sa enbart 5,6 procent av den vuxna populationen att de har hbtq-tendenser. Detta är i paritet med traditionella uppskattningar.

George Barna är statistikern bakom den avvikande ungdomsundersökningen men avfärdar delvis resultatet. Han säger att det kan vara ett identitetsfenomen i en väldigt rotlös och sökande tidsålder. Det är tänkbart att allt fler ungdomar försöker hitta svar på sina egna liv via hbtq-identiteten. Men det finns inte lika mycket som tyder på att allt fler lever ut sina hbtq-idéer nu är förr vilket kan säga en del om hur många som egentligen har avvikande läggning.

– Hbtq-identiteten ger dem därför tröst. Många i den här generationen hävdar att de rör sig i den riktningen, men det är stor skillnad mellan att hävda identiteten och att leva ut livsstilen, säger han till Newsweek.