Prenumerera
Prenumerera
© Vänsterpartiet Bilden på Dagostar: Fotograf Anna Tärnhuvud /

Dadgostar besöker bruksorter och tonar ner på gröna frågor – vill ta röster från SD

Vänsterpartiet vill nu vinna röster ifrån Sverigedemokraterna. I och med Socialdemokraterna mittensväng vill nu vänstern bli det stora välfärdspartiet i Sverige. De vill inte heller att SD ska få patent på att vara välfärdens försvarar på landsbygden och i industriorterna. Men på landsbygden och i bruksorterna är troligtvis de höga bensin – och energipriser ett fenomenens som väcker avsky och sammankopplas med den gröna miljörörelsens påverkan på Sveriges nuvarande regering.

Vänstern har därför den senaste tiden försök tona ner på de gröna frågorna för att lyfta fram välfärden och jobben i samdialog med den traditionella och historiskt förankrade basindustrin, rapporterar DN.

Den 27 oktober besökte exempelvis Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar värmländska Degerfors, där järnverket fortfarande är kommunens centrala arbetsgivare. Degerfors är en gammal svensk bruksort där de första hyttorna anlades under stormaktstiden, på 1660-talet, av brukspatron Georg Camitz.

”I Degerfors försörjs runt 4 000 invånare direkt eller indirekt av Degerfors järnverk, Outokumpu. En tydlig bild av hur viktig industrin är runt om i Sverige…Inne på verket fick jag se flera ton tunga ämnen hettas upp i 1200 grader för att sedan valsas. Produkterna exporteras sedan runt om i världen och blir viktiga beståndsdelar i broar, tåg och byggnader.” skriver partiledaren på sin facebooksida.

En stark bruksandan, där bruket och arbetarrörelsen gick hand i hand, formades här under 1900-talet med bland annat fotbollen som samlingspunkt. Fotbollsarenan Stora Valla invigdes 1938 för att med åren bli en plattform för social sammanhållning och folkrörelse. Det var bruksföretaget och dess ledning som tog initiativ till projektet, i samarbete med arbetarrörelsen.

”Egentligen är det helt otroligt att en kommun på 9600 invånare har ett fotbollslag i Allsvenskan. Men efter ett besök i Degerfors och på fotbollsarenan Stora valla förstår jag snabbt varför: Vilken otrolig sammanhållning och kämparanda”, skriver Dadgostar att även på sin facebooksida.

Vänsterpartiet är det största partiet i kommunen med 11 mandat i fullmäktige medan Socialdemokraterna fick 9 mandat efter valet 2022. SD har bara uppnått 4 mandat i denna kommun där bruksdöden inte helt vunnit terräng.

Vänsterpartiet vill återigen lyfta frågor som berör just de svenska småorterna och industrifrågorna för att ta tillbaka väljare ifrån SD i kommuner där gemenskapen och industrin är viktiga frågor. Men då måste miljöfrågorna i vissa falla ge vika för industrifrågorna, bedömer partiledaren, enligt DN.

I slutet av september valde exempelvis V att rösta för ett undantagstillstånd för Cementa AB. Att inte möjliggöra detta skulle leda till katastrofala följder för en del industriföretag på svensk landsbygd.

Denna linje krockade med det partiets miljöpolitiske talesperson sade en vecka tidigare, om att de inte skulle stödja en tillfällig miljöbalk.

Enligt DN finns det internt missnöje mot denna nytagna hållning. Dadgostar skulle emellertid kunna få respekt för denna linje på längre sikt om det visar sig vara en framgångsstrategi under valet 2022.

Flera interna V-politiker och miljöorganisationer, däribland fältbiologerna, vänder sig dock mot partiets alltmer industrivänliga inställning, vilket miljöorganisationer lyfte fram i en debattartikel i DN i mars 2021.

sin facebooksida skrev fältbiologerna i mars att:

”Ny forskning från de vetenskapliga tidskrifterna Nature Sustainability och New Political Economy samt en rapport från The European Environmental Bureau ger inget stöd för att Nooshi Dadgostar med fleras förslag “hållbar tillväxt” vore möjligt.

Tvärtom tyder all tillgänglig forskning på att fortsatt ekonomisk tillväxt i längden inte går att förena med varken hållbar markanvändning eller minskad klimatpåverkan i den skala som krävs för att uppnå Parisavtalets mål.”