Prenumerera
Prenumerera
© Kriminalvården

Det går inte att åtala någon för rymning ifrån kriminalvården i Sverige

Här om veckan avvek gryningspyromanen ifrån de villkor som kriminalvården satt upp för honom och startade en ny brand. Det får oss onekligen att undra om det finns påföljder för avvikelser ifrån kriminalvårdens reglemente enligt brottsbalken.

Kriminalvårdens hemsida ger oss ett initialt svar.

”Det finns faktiskt ingen lag som säger att det är förbjudet att rymma från ett fängelse! Däremot leder rymning oftast till en varning och att personen, när hen är tillbaka i fängelset, släpps fri senare än planerat.” Det finns således ingen brottsrubricering som beivrar fångar som avviker ifrån svenska fängelser eller andra krav ifrån kriminalvården.

”Dessutom brukar den som rymt placeras på ett fängelse som är svårare att rymma ifrån. Och om de som rymmer begår brott i samband med själva rymningen, till exempel hotar någon eller använder våld, så kan de förstås dömas för det” står det därpå på hemsidan.

I Finland kan rymning ge upp till 1 extra år i fängelse.

Statistik från Kriminalvården visar att det sedan 1990-talets början bara genomförts en enda rymning från svenska fängelser med de två högsta säkerhetsklasserna. Anstalterna har emellertid inte alltid haft samma säkerhet som idag.