Prenumerera
Prenumerera
By robin-root - https://www.flickr.com/photos/robin-root/222328805/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1195045

Höganäs AB flaggar för stora problem vid fortsatt elbrist

Industrijätten Höganäs flaggar nu för att elkrisen kan komma att skada deras produktion och verksamhet. De leverera idag pulveriserad metall till hela världen och är en verksamhet med anor ifrån 1700-talets slut.

1 av tio svenska företag har helt stoppat investeringarna på grund av problemet med elförsörjning, enlig en undersökning som Svenskt Näringsliv gjort, rapporterar Tidningen Näringslivet.

Höganäs utvecklar även lösningar för fordonskomponenter, elmotorer, högtemperaturlödning Men nu stör elpriserna verksamheten, berättar vd:n Fredrik Emilson.

– De höga elpriserna försämrar vår konkurrenskraft. Vi levererar till kunder runt om i världen som inte har förståelse för situationen på den svenska elmarknaden. Dessutom är det svårt att planera verksamheten efter den senaste tidens snabba variationer i elpris, säger han till Tidningen Näringslivet.

Det emellertid är inte bara priserna som skapar oro, det är även elbristen i sig som gör produktionsplanering mycket svårare. Emilson markerar att detta kan skada företagets konkurrenskraft och vilja att investera och expandera.