Försäljningen av livsmedel och drycker ökade kraftigt under pandemiåret 2020, enligt färsk statistisk ifrån SCB. Ökningskillanden mellan 2019 och 2020 är den högst uppmätta under 2000-talet. Det är dessutom Alkoholförsäljningen som sticker ut och i synnerhet spritdrycker, som ökat med 20,8 procent.

Försäljningen av alkoholhaltiga drycker som helhet ökade med 13 procent under 2020 i relation till 2019.

– Ökningen förklaras främst av ökade konsumtion. Priserna steg med 1,2 procent under förra året, medan den sålda volymen steg med 11,7 procent, säger Daniel Wester, statistiker på SCB i ett pressmeddelande.

Det är dock inte säkert att konsumtionsökningen helt och hållet speglar intaget av alkohol. Att restauranger fått hålla stängt och begränsad gränshandel kan ha påverkat den officiella siffran för den svenska konsumtionen av alkohol en del, säger Daniel Wester.

Även försäljningen av onyttigheter som godis har ökat. Allt detta sammantaget har påverkat folkhälsan negativt.

Nättidningen Livsmedel i Fokus rapporterade exempelvis i våras om hur viktuppgångssnittet i den svenska populationen, som resultat av ökat intag av skräpmat och dylikt, intensifierats under pandemiåren.