2015 tackade statliga Moderna museet nej när Lars Vilks ville donera sitt kontroversiella verk, en teckning av profeten Muhammed i formen av en rondellhund. Efter Vilks död har röster inom konstvärlden höjts för att Muhammadteckningarna ska ingår i Moderna museets samlingar samt figurerar vid olika utställningar.

”De skulle göra yttrandefriheten en tjänst genom att erkänna elefanten i rummet. Nämligen vad skulle det kosta att visa det här verket och är vi beredda att betala priset?”, poängterade Sveriges Radios konstrecensent Mårten Arndtzén denna vecka. Han har tidigare försvarat och problematiserat Lars Vilks konstgärningar.

På sin facebook argumenterar han även för att Lars Vilks konstverk, Judesuggan, ska ställas ut av Moderna muséet efter han fått frågan om han anser att den ska tillgängliggöras i anslutning till Muhammedbilderna. ”Självklart. Lars Vilks tecknade suggan på direkt uppmaning av en journalist som, med anledning av rondellhunden, undrade om han skulle våga rita en judesugga. Alltså hör den i högsta grad till rondellhunden som processverk och bör ingå i varje hypotetisk utställning av det.”, skriver Arndtzén under gårdagen.

Av vissa tolkas judesuggan som en antisemitisk symbol.

I Sydsvenskan skrev  dessutom författaren och konstkritikern Thomas Millroth att Moderna museets filial i Malmö borde ta sitt ansvar och hedra den döde konstnären. ”Att de ska ingå i samlingarna känns självklart. Den konstnärliga upprättelse han inte fick under sitt liv borde han få nu.”

Men Moderna museets överintendent Gitte Ørskou går ut idag med en debattartikel i Sydsvenskan och säger distinkt nej. Hon anser att Vilks konstverk är av hatisk och kränkande natur.

”Det finns mycket att diskutera och förstå vad gäller Vilks verk. Men jag måste säga att jag förvånas över att flera tongivande konstkritiker så tvärsäkert tycker att det är så självklart att inkludera verk som grundar sig på hatisk och kränkande ikonografi i Moderna museets samling”, skriver hon.