Miljö – och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen godkänner den undantagslag som regeringen tagit fram för Cementa AB. Lagen ska ge bolaget möjlighet att bryta kalk på Gotland efter den sista oktober när tillståndet löper ut.

Redan i morgon ska riksdagen rösta om förslaget som kommer ifrån utskottet. Hittills finns inga reservationer mot lagen.

Utifrån denna undantagslag ska regeringen kunna ta ställning till cementas ansöka om förlängt akuta tillståndet. Lagen ska träda i kraft den 15 oktober.