Prenumerera
Prenumerera
By National Park Service - [1], Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53013

Göteborg: Allt fler råttor på gator och i parker – lockas av de sopor som förortsbor kastar överallt

Råttor blir alltmer ett problem i Göteborgsområdet, vilket rapporterades i Göteborgs-Posten i början av detta år. Under 2020 fångades över 100 000 råttor och möss i Göteborg och omnejd, skriver Hem&Hyra.

Nu föreslås att staden ska anställa en råttsamordnare.

– Det krävs ett långsiktigt arbete och att många aktörer samarbetar, då behövs en person som håller i det arbetet, säger Gunilla Åkerström, enhetschef för stadsliv på park- och naturförvaltningen till Aftonbladet.

En orsak till att det blivit så här är att allt fler personer i förorter inte sköter sophanteringen på ett ordentligt vis. Ofta slängs de utanför soprummen och på andra olämpliga platser. Hyresvärdarna försöker avhjälpa problemet med olika informationsmetoder, utan större framgång, menar Aftonbladet.

En rapport och analys har genomförts och den kommer att läggas fram för politikerna under hösten, som då får ta ställning till vilka åtgärder som bör vidtas.

Enligt Göteborgs-Posten blir det dessutom allt vanligare att råttorna befinner sig ovan jorden, längst gator och trotoarer i staden.