Prenumerera
Prenumerera
Coronapass - EU
Av rockcohen - https://www.flickr.com/photos/robdeman/2390666040/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24261831

Förslag: EU-valdag föreslås bli flaggdag – Kungliga namnsdagar försvinner som flaggdagar

Justitieminister Morgan Johansson (S) tog igår emot en utredning beträffamde de offentliga belöningssystemen, flaggdagarna och anslaget till det kungliga hovet.

Den kommitté som arbetar med förslaget vill att valdagen till Europaparlamentet ska bli ny flaggdag. De kungliga namnsdagarna ska tas bort som flaggdagar vid nästa tronskifte. I det stora hela vill de även minska antalet flaggdagar och på så vis försvaga den svenska nationalkänslan till fördel för EU.

– För att understryka den demokratiska aspekten av rätt till val i den Europeiska unionen föreslår kommittén att valet till Europaparlamentet införs som ny allmän flaggdag, säger kommitténs ordförande Björn von Sydow.

.Därpå vill kommittén att riksdagen ser över hur gamla medaljer dels ut, trots att traditionerna har urgamla anor. De vill även att hovanslaget förändras. Kommittén föreslår att öppenheten kring hovanslaget förstärks samt att politikerna förtydligar vilka personer detta anslag ska kunna täcka.

– Den här justeringen kommer förtydliga kretsen av de personer som omfattas av anslaget i linje med det beslut som vår konung presenterade i oktober 2019, säger von Sydow. Det var då kungen tillkännagav att Prince Carl Filip inte längre ska ses som del av det officiella kungahuset.