Här om dagen meddelade Australien att de ingått samarbete med Storbritannien och USA och där via möjliggjort teknik för en framtida atomubåtsflottilj, enligt RT.

Frankrike och Australien har en ubåtskonstruktionspakt från 2016 som skulle resultera i ett avtal som gav franska skeppsbyggare ubåtsuppdraget. Detta avtal blir nu inte av, vilket resulterade i att Paris kallar hem sina ambassadörer i Canberra och Washington D.C. för överläggning.

Frankrike markera att relationerna länder emellan har skadats av denna nya uppgörelse som krockar med den tydliga intentionsförklaring som fanns mellan Frankrike och Australien.

Avtalet som Frankrike hoppats på var värt 315 miljarder kronor och Australien premiärminister, Scott Morrison, talade om det kommande samarbetet länderna emellan så sent som juni.

SVT:s Europakorrespondent Christoffer Wendick kommenterar situationen.

– Det här är den starkaste markeringen ett land kan ta till. Det visar den känsla som bubblar i Paris just nu. Känslan är nästan som om ens partner blivit tillsammans med ens bästa vän.

Australien är ett land i det brittiska samväldet. Storbritannien har även de växlat upp sin ubåtsflottilj med atomkraft vilket gör att samväldet som fenomen blir allt starkare på världshaven.