Snart är det kyrkoval, och sedan stat och kyrka skildes åt vid millennieskiftet är det kanske det viktigaste kyrkovalet någonsin för vårt lands framtid. Alltsedan slutet av 1960-talet har liberala och socialistiska krafter aktivt tagit över allt större delar av vårt samhälle och så även vår tidigare statskyrka med stolta månghundraåriga anor. Utvecklingen är alarmerande, och tiden är knapp för att stoppa förstörelseverket.

För oss i Alternativ för Sverige är det självklart att Svenska kyrkan ska utgå ifrån kristendomen och Bibeln. Kyrkan ska därmed inte kunna kidnappas av Socialdemokraterna och andra vänsterliberala partier för sina egna syften, vilket skett i Sverige de senaste åren med den S-lekstuga som blivit av kyrkan. Denna marsch genom institutionerna har varit högst medveten från olika fientliga krafter, och i fallet med Svenska kyrkan har nämnda organisation förvandlats till oigenkännlighet på senare år.

Svenska kyrkan går numera helt emot de kristna värderingarna när man accepterar den homofila sexuallobbyn och andra sexuella minoriteter som vill urholka äktenskapet mellan man och kvinna, det vill säga familjen, vilket är hela fundamentet, den minsta byggstenen, för en stark nationalstat. Kyrkan har vidare hamnat helt snett när man gömmer illegala utlänningar med kyrkans medlemspengar, som skett under lång tid på många håll i landet, när man propagerar för ökad massinvandring och mångkulturalism i det svårt sargade svenska samhället och inte minst när man öppnar upp för en alltmer utbredd islamisering av Sverige.

Vi vill att Svenska kyrkan ska återvända till tro och tradition och till det kristna budskapet. Sverige är idag ett mycket splittrat land där alltfler numera är ateister samtidigt som andra som fortfarande är troende lämnar Svenska kyrkan i drivor på grund av den tilltagande liberaliseringen, urvattningen och infiltrationen av kyrkan. Därtill kommer de enligt uppskattningar uppemot så mycket som en miljon muslimska utlänningar som numera bor i landet, där en väsentlig andel av dessa ställer krav på att samhället ska anpassas efter dem och diverse religiösa påbud som är främmande för vårt land och folk.

Oavsett om man är troende eller ej är det fortfarande 5,7 miljoner medlemmar i Svenska kyrkan, och nu är det hög tid att slå tillbaka mot den förvanskning av kyrkan som pågått i det tysta de senaste decennierna. Kyrkan har en viktig roll i många liv från vagga till grav – från dop till konfirmation och från giftermål till begravning – och den ska finnas kvar som en garant för enighet, samhörighet och gemenskap i det svenska samhället.

Däremot får kyrkan aldrig bli en plats för att söndra och härska, förstöra och så split, såsom är fallet idag. Vår gemensamma historia och våra gemensamma traditioner ska leva vidare genom kyrkan som den viktiga kulturbärare det de facto är. Detta kan endast ske om kyrkan återvänder till sina rötter och endast genom att AfS tar plats i Svenska kyrkan, då övriga konservativa partier misslyckats med sin uppgift och istället givit vika för den rådande tidsandan.

Bland våra förslag för Svenska kyrkan finns dessutom att man samhälleligt aktivt ska medverka till en återvandring av de missanpassade och systembelastande individer som kommit till Sverige de senaste decennierna och som inte bidrar till samhället. Det om något skulle utgöra en grundbult i att kunna uppnå den trygghet och harmoni som tidigare präglat vårt land.

Söndag den 19 september går vi till valurnorna och tar tillbaka vår svenska kyrka och vårt land från de liberalmarxister som styr den sönderpolitiserade och förfallna Svenska kyrkan av idag. Gör din plikt och säkra en trygg framtid för dig, dina barn och dina barnbarn i ett enat, traditionellt och starkt Sverige av svenska folket och för svenska folket. Med en blågul AfS-representation i Svenska kyrkan lägger vi också grunden för vårt stora nationella genombrott nästa år. Rösta för tradition, nation och familj – rösta på Alternativ för Sverige.

Gustav Pettersson

Alternativ för Sverige

Förstanamn i kyrkovalet i Växjö stift