Axel W Karlsson är den präst som engagerat sig i Alternativ för Sveriges (AfS) valkampanj kring Kyrkovalet 2021. Vi kontaktar honom för att få en närmare bild kring hur han ser på den svenska kristenheten idag.

Vilken roll borde kyrkan ha i Sverige som den inte har idag blev vår första fråga när vi kontaktar honom.

”Vi får vara tacksamma för att vi liksom alla andra folkslag på jorden fått ett land att vårda”, poängterar han. ”Svenska kyrkan måste våga stå för sitt eget budskap om kristendomen som en sammanhållande kraft. Kyrkan skall inte bara vara politiskt korrekt och säga det som alla andra säger och okritiskt stödja trender som media och politiker kampanjar fram”, säger Axel därpå.

Somliga inom vänstern påstår att Jesus själv var flykting vilket borde leda till en öppen hållning till invandring ifrån kristna. Delar du den åsikten?

”Massmigration kan inte motiveras med att Jesus var flykting”, säger han bestämt. ”Det avgörande, att Bibeln berättar om hans kallelsen hem till sitt eget land och folk, glöms bort, liksom att Bibelns första del handlar om ett folk så ständigt återvänder till sitt land sedan det körts bort eller tvingats fly.”

”Återvandring – bör bli en viktig del av kyrkans internationella arbete. Kyrkan har sedan länge stött uppbyggandet av nationer”, fortsätter han att berätta.

Vi undrar därpå hur han anser att massinvandringen av muslimer påverkat svensk kristenhet.

”Massinvandringen har följts av massarbetslöshet och masskjutningar. Fördelarna med invandringen är totalt överdrivna, inte minst av storfinans och verklighetsfrämmande globalister”, bedömer han. ”En del muslimer kommer till Sverige för att de uppskattar friheten här, andra tänker mer på alla bidrag som delas ut. Det händer att muslimer blir kristna.”

Axel ser visserligen möjligheten att omvända somliga muslimer men ser dessutom stora risker med deras närvaro i Sverige.

”Jag var på en gudstjänst i Berlin för några år sedan när tolv muslimer döptes och gick med i en kristen luthersk församling. Sådant händer även hos oss. Å andra sidan skall vi inte underskatta riskerna för terrorism, hotelser mot myndigheter, nedbrända kyrkor, missanpassning och andra negativa effekter av som vi ser dagligen. Kyrkorna står alldeles för okritiska och lättsinniga inför denna utveckling”, menar han.

Moralfrågorna och äktenskapet har också varit profilerande frågor i AfS kyrkovalskampanj och vi vill närmare undersöka hur prästen ser på just äktenskapet som kristen institution och hur dess sammanbrott skadat kristna tron och vårt svenska samhälle.

”Äktenskapet är en bra sak för ett gott liv med långsiktiga relationer i familjer, bra för makar och för barn. Klandret av heteronormen har skapat förvirring, osäkerhet och därmed otrygghet.” säger Axel. ”De som väljer att leva på annat sätt än i traditionell tvåsamhet skall vi tolerera och respektera, men det finns ingen anledning att förhärliga enkönade relationer. Där levande kristen tro finns reagerar den med försvar för goda institutioner och traditioner som nation och familj. Tyvärr ser vi för litet denna motkraft idag.”

Vad behöver hända för att rädda kristen tro i Sverige blir vår sista fråga till honom, då ”Ta tillbaka kyrkan” är AfS kampanjslogan denna valrörelse.

”Kyrkan behöver förklara mycket mer och mycket tydligare vad kristen tro är. Vi måste lyfta fram trosbekännelsen som riskerar att komma i bakgrunden och bli avglömt. Nationen dess språk och kultur är Guds gåvor till oss som vi skall vårda framför allt annat”, anser han.

”Om människor uppfattar att kyrka mest liknar ett politiskt korrekt besserwisser-parti som driver särintressen som regnbågsreligion och överdriven migration kommer många att utträda. Vi måste alla göra vad vi kan för att en sund patriotisk kristendom får råda i vårt land.”

Vi på redaktionen fick en väldigt sympatisk och insiktsfull bild av Axel W Karlsson och bedömer att han i stort önskar återställa kyrkans gamla roll och moral i det svenska samhället, vilket speglar den officiell intention som AfS lyfter fram som nomineringsgrupp i kyrkovalet 2021.