Prenumerera
Prenumerera
© Svenska Morgonbladet

Kvinnorna i AfS talar om – Folkkyrkan – Barnafödandet – Kärnfamiljen

Alternativ för Sverige bildades 2018. Organisationen är nationalkonservativ och har som ambition att återskapa ett kulturellt och etniskt homogent Sverige. AfS ställer upp i kyrkovalet 2021 med kampanjen ”Ta tillbaka kyrkan”. Kampanjen riktar kritik mot 68-vänstern som växt sig stark i kyrkan och partiet vill återskapa en kyrka där äktenskapet är mellan man och kvinna och där svensk folkgemenskap prioriteras och inte arbete i andra länder.

I Stockholm har AfS-rörelsen haft stark tillväxt och den har där lockat till sig kvinnor i olika åldrar. Detta är intressant då den nationella rörelsen är väldigt mansdominerad i största allmänhet. Svenska Morgonbladet möter ett axplock av dessa kvinnor vid ett offentligt arrangemang under denna kyrkovalrörelse för att förstå vad konservatism, kristendom och nationalism betyder för dem.

 

Marie Axelsson Ahl

Vi möter först Marie som verkar var operativ samordnare för torgmötet, vilket är helt naturligt då hon är kretsansvarig för AfS i Stockholms län. Partiledaren Gustav Kasselstrand och partitoppen Jeff Ahl ska tala kl. 14:00. Vi möter upp henne och de aktiva kvinnorna någon timme innan allting drar i gång.

kyrkoval

© Svenska Morgonbladet

”Det är mycket jobb med det här…förberedelser…samordna olika delar av arrangemanget…och sen ska vi ha tält och lämnat ut information…flygblad och valsedlar…”, säger hon när vi börjar samtala.

”Jag är här för att jag är ansvarig för Stockholms läns aktivister…försöker att hjälpa till när det är evenemang och jobbat hela året med aktiviteter”. Hon har redan haft en intervju och det är högt tempo på Norrmalmstorg där meddemonstranterna redan nu samlats.

 

Varför är kyrkovalet viktigt för dig?

”Jag vill att kyrkan ska fortsätta vara den kyrka som fanns när jag växte upp. Mina föräldrar var babtister och jag tycker att vår religion, som den var i Sverige förr, ska bevaras och inte blandas med nya idéer och konstiga inslag som inte hör kristendomen till”, markerar hon tydligt.

”Kyrkan ska ägna såg åt kristendomen och inte en massa politiska frågor…det är viktigt”, säger Marie därpå. På så vis kan kyrkan bli en ”bred folkkyrka för hela folket”, förklarar hon.

”Nu är vi ett politiskt parti, visserligen, men vi är snarare en nomineringsgrupp som det heter i kyrkovalet…som vill att kyrkan ska var opolitisk”.

AfS går till val på att kyrkan enbart ska styras av dess bibel och övriga bekännelseskrifter.

 

Vad gör kyrkan för fel idag?

 ”När det blandar in andra religioner i vår kristendom reagerar jag”, säger hon. ”Även om religionerna längre tillbaka är sprungen ur samma grund” är vi enligt traditionen kristna i Sverige argumenterar Marie.”…för vi är så olika muslimer och kristna, det går inte att förena”

”Vi ska ha religionsfrihet”, bedömer hon. ”Alla ska tro som de vill men de ska inte komma in i vår kristna kyrka och förändra den i Sverige”.

 

AfS har varit en mansdominerad rörelse. I Stockholm har de lyckats värva unga kvinnor vilket vi märker på plats. Varför har just ni lyckats?

”Ja, jag vet inte vad det är…vi har ju fler att välja bland…Stockholm är en större stad…man blir så utsatt och utpekad i en liten ort…mobbad på sitt jobb exempelvis och det kan vara tuffare för kvinnor”, tror hon. Det kanske då blir lättare i en stor stad och jag tror att det blir fler tjejer så …och vi är redan fler kvinnor här som stöttar varandra…i en liten stad kanske man känner sig ensam som tjej om man har dessa åsikter”.        ”

Marie känner medvind när det gäller medlemsflödet i största allmänhet. ”Det känns jättebra, det är väldigt många som är engagerade…nya medlemmar strömmar in här i Stockholms län…nu dräller det in varenda dag…”

Vi årsskiften tappar alltid partier en del medlemmar som inte förnyar medlemskapet. Men AfS för hela Sverige är redan uppe i det medlemsantal som de hade vid förra årsskifte. De kommer såldes att ha göra ett medlemsrekord vid årsskiftet som är 4 månade bort.

 

Maries budskap till SD-väljare som överväger AfS

”I AfS har vi mer demokrati. Vi får uttrycka vad vi tycker om olika saker, så är det inte i SD. Uttrycker man för mycket skiljaktigheter i Sverigedemokraterna så blir man utesluten”. Hon tycker att det är ”tragiskt att detta hänt” när SD ” äntliga kommit in i kyrkostyrelsen och fått inflytande”.

”Vi vill att kyrkan värnar om svenskarna”

Marie brinner speciellt för de utsatta svenskarna, däribland ”uteliggarna.”

”Människor som mår dåligt…människor som lever på socialbidrag…det är mycket som vi skulle kunna lägga pengar om kyrkan inte sponsrade utländska grupper och andra religioner” konstatera hon avslutningsvis.

 

Felicia Axelsson

Felicia är en av de kvinnor som Maries krets värvat till partiet. Vi möter upp henne vid försäljningstältet vid Norrmalmstorg, där de höll torgmöte med Gustav Kasselstrand och Jeff Ahl i lördags.

Felicia Axelsson AfS kyrkoval torgmöte

© Svenska Morgonbladet

Hon är här för att hjälp till med försäljningen av profilartiklar och ”stöttar” det parti som hon sympatiserar med”, förklarar Felicia med glädje till oss. Stämningen på torget är god och meddemonstranterna har redan samlats vid 13:00 tiden, trots att det är en timme kvar tills mötet sätter i gång.

Felicia Axelsson är 21 år gammal och gör sin plikt inom restaurangbranschen och politiskt är AfS hennes identitet.

”För mig känns Alternativ för Sverige väldigt självklart som val”, säger berättar hon. ”Jag har nästan alltid haft de här åsikter hela mitt liv”.

Felicia berättar därpå att det är ”väldigt många i min släkt och familj som tycker likadant så det är väldigt naturligt för mig att jag känner så här”.

 

Få yngre engagerar sig i kyrkovalet – varför har hon valt att göra det?

”Jag tycker det behövs, verkligen”, svara hon eftertänksamt.

”Vi behöver få bort den vänsterstyrning som finns inom kyrkan idag och som inte ska vara där…Kyrkan ska vara svensk och kristen vilket den inte är idag” och hon anser att ”alla som tycker såhär borde ta ställning för att få till förändring”.

AfS går till val på att äktenskapet i kyrkan ska var förbehållet mellan kvinna och man och att kyrkan ska stimulera familjebildning och barnafödande. Många yngre försvarar inte längre heteronormen och den traditionella kärnfamiljen. Står du för partiet linje trots din unga ålder?

”Jajamän”, svarar hon glatt och talar därefter om äktenskap och heteronorm. ”Det är det biologiskt naturliga att vara kvinna och man…kroppen fungerar på det sättet för att man ska kunna föröka sig”, förklarar hon med självförtroende. Samkönade äktenskap är inte förenligt med bibeln säger Felicia därpå och ”ska därmed inte ske i kyrkan”. Men hon poängterar att hon och Afs inte har ”någonting emot homosexuella överlag”, och tycker att de ska kunna gifta sig borgerligt.

Felicia ser det emellertid som problematiskt att det är ”likt en trend och ny norm att vara homosexuell, eller identifiera sig som någonting annat än ens biologiska kön.”

Felicia menar att hela ”existensen går ut på att man ska föröka sig” och att det inhemska barnafödandet i ett land är en förutsättning för att upprätthålla en kultur och en social reproduktion av ett folk, i detta fall det svenska folket. Detta går förlorat när det heterosexuella anfalls, konstaterar hon. ”Reproduktionen i samhället fungerar nu inte som den ska”.

Utan detta barnafödande och massinvandring fylls Sverige på med utländsk population och därtill en annan kultur. Därför behöver kyrkan stå upp för familjen och därmed svenskt barnafödande som en ”naturlig utgångspunkt”. ”Annars växer inte en sammanhållen kultur fram”, konstaterar hon.

Hon menar att ”Ett land ska stå enat, man behöver ha gemenskap, man behöver kunna lita på varandra”, säger hon avslutningsvis och beskriver hur hon känner positiv stämning kring hela partiets kyrkovalskampanj.

 

Pernilla Axelsson

Pernilla är också funktionär vid torgmötet. Hon är aktiv i AfS i Stockholm och för henne är kyrkan en viktig kraft som borde kunna skapa stabilitet i dessa oroliga tider.

”Kyrkan ska stå för det jag känner för…att bevara Sverige och svenskarna”, säger hon först och främst till oss.

”Gängkriminaliteten har ökat, skottlossningar har ökat, våldtäkter har ökat, kriminaliteten överlag har ökat lavinartat sedan 1990-talet”, konstaterar hon bekymmersamt.

torgmöte AfS kyrkoval

© Pernilla Axelsson

”Kyrkan är en plats där människor kan mötas i harmoni med varandra och forma en gemenskap”. Pernilla bedömer att en stark kyrka som når hela folket kan återställa harmoni i ett Sverige som blir alltmer turbulent.

Hon känner sig taggad inför de tal som ska dra i gång klockan 14 och hoppas att massan av meddemonstranter som redan är stor växer ytterligare.

Pernilla har varit och delat ut mycket flygblad i brevlådor under hela valkampanjen och känner att det går åt rätt håll för AfS som parti och folkrörelse”. Det känns bra faktiskt och jag känner av medvinden.”, säger hon avslutningsvis till oss.

 

Liba Olsson (bild på Liba)

Vi möter slutligen Liba Olsson som tillsammans med Pernilla och Felicia säljer profilprodukter och talar med potentiella väljare.

”Jag är ju här för jag är i partiet, Alternativ för Sverige”, berättar Liba. För henne ska kyrkan vara en folkkyrka dit familjer kan gå för att känna trygghet.

”Svenska kyrkan har slutat vara en kyrka som är för kristendom och som är för svenska folket.” bedömer hon. ”Den har förändrats till det sämre”.

Liba Olsson torgmöte AfS

© Svenska Morgonbladet

Alternativ för Sverige vill lägga fokus på familj och de kristna värderingar som ursprungligen har funnits i kyrkan, menar hon. ”Dessa traditionella värderingar är på något vis borta idag” och Liba poängterar att partiet vill ”få tillbaka dem”.

Även hon känner av opinionsmässig medvinden när de är ute och möter folk som valarbetare i Stockholm.

”Det känns som att folk frågar och folk har sina tankar och åsikter…Det är bra att kunna diskutera med människor och komma fram till slutsatser i fin ton”, känner Liba.

Hon är taggad inför torgmötet och tro att det kommer råda ”bra stämning”. Liba känner av en fredlig atmosfär i luften och hoppas att det fortsätter vara så. Därpå tror Liba att motdemonstranterna kommer håller sig ”lite utanför”, vilket de också gjorde hela mötet.

Hur ser du på att äktenskapet fallit samman i Sverige sedan 68: rörelsen?

”Jag tycker det är fruktansvärt att det inte bildas familj av man och kvinna som fostra barn i denna tradition…det är ett problem”, och ser detta som en av de avgörande frågorna som AfS sticker ut med i jämförelse mot övriga nomineringsgrupper i detta val.

 

Av allt att döma har AfS börjat nå även kvinnor som ser värdet av ett nationalkonservativt samhälle vilket är ett intressant trendbrott för den nationella rörelsen.