Prenumerera
Prenumerera
By Diliff - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4670988

Moderaten Rebecca Uvell: De som semestrar i det land de flyr ifrån ska förlora flyktingstatus

”Det är uppenbart att de svenska reglerna måste ändras. Flyr man från ett land får man inte besöka det”, skriver riksdagskandidaten Rebecca Weidmo Uvell (M) i ett debattinlägg i Expressen.

Rebecca är Moderat och bloggare och vill att flyktingstatusen ska dras in för den som besöker det land de flytt ifrån. Hon hänvisar bland annat till personer som just evakuerats ifrån Afghanistan. Vissa av dem har flyktingstatus i Sverige men befann sig i Afghanistan på semester vilket bevisar att de inte har något reellt skyddsbehov, menar hon.

”Ett land de själva flytt från för att sedan få uppehållstillstånd i Sverige, antingen som flyktingar själva eller som anhöriga till flyktingar”, skriver hon därpå. ”Har man flytt och klassats som flykting ska det inte vara möjligt att fortsatt få ha uppehållstillstånd som flykting, det är det enda rimliga. Det är uppenbart att de svenska reglerna måste ändras. Flyr man från ett land får man inte besöka det. Då borde uppehållstillståndet automatiskt dras in.”, skriver hon även.

Rebecca Weidmo Uvell vill att gränspolisen och Migrationsverket får befogenhet att dra in uppehållstillstånd på direkten när sådant upptäckts.