Förvaltningsrätten har avslagit ett överklagande från Al-Azharskolan i Örebro. Skolans tillstånd om att bedriva skolverksamhet återkallades i mars, efter att islamistisk verksamhet uppdagats. De vände sig till förvaltningsrätten för att få beslutet omprövat.

Skolan drivs av en stiftelse som fick slutgiltigt beslutet i juni gällande återkallat tillstånd. Barnen fick således byta skola. Enligt Säpos uppgifter har barnets utsattes för radikalisering och rekrytering till våldsbejakande miljöer. Säpo bedömer även att personer i stiftelsens styrelse haft IS-kopplingar, skriver Skolinspektionen i sitt beslutsunderlag.

Förvaltningsrätten anser även att det finns brister i stiftelsens lämplighet på grund av ekonomisk misskötsamhet.

– Uppgifterna som framkommit i målet om styrelsens anknytning till våldsbejakande extremism är av sådan allvarlig art att de i sig medför att stiftelsens ledning inte uppfyller kravet på lämplighet för att bedriva den aktuella verksamheten, säger rådmannen i förvaltningsrätten Karin Königsson.