Prenumerera
Prenumerera
© Försäkringskassan

Myndigheter: Stora kostnader när personal ska köpas ut vid uppsägning

Det har framkommit att staten lagt över 200 miljoner kronor på att köpa ut anställda som inte passar på sina arbetsplatser. Myndigheterna ha fått uppmaning om återhållsamhet med skattebetalarnas pengar. Det hela har uppdagats via en granskning av tidningen Publikt gjort.

Det är perioden 1 januari 2018 till sommarn 2021 som har undersökts. De 30 störst myndigheten minus arbetsförmedlingen har granskats vilket innebär att detta bara är toppen på ett isberg.

650 personer har avslutat sina tjänster efter någon sorts överenskommelse i den 30 undersökta myndigheterna.

Exempel på vilka kostnader utköp av personal givit upphov till hos vissa myndigheter.

Försäkringskassan 3,2 miljoner

Tekniska högskolan 2,5 miljoner

Statens institutionsstyrelse. SIS, 3,1 miljoner

Kriminalvården 12,7 miljoner

Källa: Tidningen Publikt