Prenumerera
Prenumerera
© Björn Lormark / Av Lars Mongs, Arxfoto - https://arxfoto.se/, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107615080

Björn Lormark – tidigare Kyrkogårdschef kandiderar åt AfS

I en insänder i Skaraborg Läns Tidning skriver Alternativ för Sveriges (AfS) kyrkovalskandidat, Björn Lormark, att Sverige har drygt 3 000 kyrkor vars underhåll är en avgörande del av det svenska kulturvårdsarbetet. Björn har tjänstgjort som bland annat kyrkogård – och fastighetschef i Skara och Lunds stift.

Han ser det som mycket beklagligt att kyrkobyggnader till och med rivs för att dra ner på kostnader.

Han skriver:

”Alternativ för Sverige vill att kyrkobyggnader renoveras i större utsträckning än idag och att finansieringen sker via statsbudgeten. Medel ur statliga Allmänna arvsfonden skulle vara ett både symboliskt och utmärkt sätt att finansiera upprustningen av vårt gemensamma kulturarv”.

Vi tolkar det som att han vill hedra tidigare generationers pengar genom att låta kapitalet förvalta det kulturarv som de byggt upp. Det vore en logisk hållning utifrån ett kulturkonservativt perspektiv.

 

Vi kontaktar Björn för att få en bättre inblick i hur han ser på kyrkans framtid inför kyrkovalet 2022.

Vilken roll borde kyrkan ha i Sverige som den inte har idag är den första problematiseringen som vi lyfter fram för honom.

”Svenska kyrkan ska givetvis vara en samlande kraft för svenskarna och inte som idag en ideologisk vänsterliberal miljö- och hbtqrörelse. Politiseringen med kulturmarxistisk inriktning som framför allt kommer från socialdemokratiska organisationerna, Tro och solidaritet och föreningen Hjärta, är förödande för Svenska kyrkan.”, säger han väldigt distinkt till oss.

Björn poängterar att kyrkoledningen, biskopar och ärkebiskopar, ska vara trogna kyrkans bekännelseskrifter och inte vika sig för liberal och vänsterinriktad påverkan.

”Ärkebiskop och biskopar ska vara helt oberoende politiskt och stå upp för kristendomen och dess traditioner. Detta är framför allt viktigt i tider då politisk islam har tillåtits att breda ut sig och flytta fram sina positioner, en stark traditionell folkkyrka hade aldrig tillåtit det”, bedömer Lormark.

Han har en gedigen bakgrund inom kyrkans fastighetsförvaltning och vi undrar därför om han sett en försämring i just den delen av kyrkans arbete den senaste tiden.

”Ja tyvärr, ingenting blir bättre av att 50.000 medlemmar lämnar Svenska kyrkan varje år, intäkterna minskar samtidigt med 2% och det syns i all verksamhet”, konstaterar han.

 

En konservativ Kyrka

AfS har en nationalkonservativ grundsyn och vi på redaktioner ser en tydlig sådan linje i partiets kyrkopolitiska program.

Så vi frågan Björn om byggnadsminnesvården kring kyrkobyggnaderna skulle stärkas med en konservativ kyrka som kanske även närmade sig staten igen.

”Självklart skulle en konservativ kyrka stärka byggnadsminnesvården”, svarar han bestämt. ”Vårt kulturarv och våra traditioner skulle få sin självklara plats i Svenska kyrkan igen. Staten måste ta ett större ansvar, den ersättning som delas ut till stift och församlingar (KAE) täcker församlingarnas kostnader till 40–50%. De flesta församlingar kan därmed bara göra punktinsatser och renovera det absolut nödvändigaste, vilket givetvis i förlängningen inte räcker.”

I grund och botten anser Björn Lormark att kyrkan redan har god kompetens och engagerad personal med förmåga att hantera det byggnadsantikvariska arbetet men att dessa inte får ledningens stöd då styrningen prioriterar annat.

”Svenska kyrkan har kompetent personal som arbetar med dessa frågor. Men en kyrka som fokuserar på miljö, hbtq och flyktingaktivism är förödande för alla dessa duktiga byggnadsantikvarier och kulturminnesvårdare” förklarar han.  ”De hamnar i skymundan bakom vänsterliberala aktivister som har Svenska kyrkan som sitt forum för att driva sin agenda, sorgligt men tyvärr sant”, säger han därpå.

Avslutningsvis vill vi gärna veta varför AfS blivit den nomineringsgrupp vilken han nu kandiderar för. Lordmark är deras 1:a kandidat till Kyrkomötet ifrån Skara stift.

”AfS har det bästa valmanifestet för att vända den sorgliga trend vi sett i Svenska kyrkan under flera decennier. Jag känner att jag kan bidra med den erfarenhet jag fått med mig ifrån olika roller i Svenska kyrkan bland annat som Kyrkogårds- och fastighetschef i Lund och Skara stift.” säger Björn. ”Det finns så mycket kompetens och goda krafter bland Svenska kyrkans anställda, där borde Svenska kyrkans ledning ha sitt fokus och sin utveckling, inte på ren vänsteraktivism.” berättar han avslutningsvis.

Vi konstaterar att han gärna vill vara ett stöd till den mer traditionella kulturminnesvårdskompetens som kyrkan trots allt ha kvar i sin organisation. På så vis kan kyrkobyggnader och svenska kulturarvet räddas, innan vänster börjar sälja och riva kyrkobyggnader för att skapa ekonomiska marginaler för mer postmodern propaganda.