Prenumerera
Prenumerera
Cementa - näringslivet
Av Holger.Ellgaard - Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18194799

Cementa får nej ifrån Högsta domstolen – Påverkar infrastruktur och arbetsmarknad

Högsta domstolen meddelar idag att de gått igenom domstolsmaterialet ifrån mark och -miljööverdomstolen i det omtalade fallet gällande Cementa AB:s kalkbrytning på Gotland. De har nu beslutat sig för att det inte finns någon anledning att ompröva det beslutet, vilket innebär att Cementas avslag för fortsatt kalkbrytning på Slita på Gotland vinner laga kraft, skriver Dagens Juridik. HD beviljar således inget prövningstillstånd.

Mark och – miljööverdomstolen ansåg i juli att Cementa AB inte tydligt nog i sin ansökan redogjort för miljökonsekvenserna vid fortsatt täkt och – vattenarbetet i Slite, vilket gjorde att det inte gick att ta ställning till verksamhetens miljöpåverkan.

Oron hos Cementa är givetvis stor i detta skede men även betongsektorn samt byggsektorn kommer påverkas hårt av detta.

– Det är ett mycket oroande besked som kommer att leda till allvarliga konsekvenser, inte bara för Cementa och svensk betongindustri, utan för hela byggsektorn och samhället sade Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong till Dagens Juridik.

Hon berättar att merpaten av det cement som används för betongbyggande i Sverige härstammar ifrån Slite på Gotland. Löfsjögård bedömer att avslagsbeslutet kan försenad stora infrastrukturprojekt i Sverige, däribland förbifart Stockholm och nya slussen.

Regeringen har visserligen förlängt Cementa AB:s nuvarande brytningstillstånd till halvårsskiftet 2022. Men enligt flera bedömare från näringslivet löser inte detta grundproblem, enligt Di.se.

Stora varsel kan komma att ske i byggsektorn på grund av dessa beslut.