Prenumerera
Prenumerera
Nyheter - debatt - utsläpp
Av Johannes Jansson/norden.org, CC BY 2.5 dk, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25004085

Debattör Boo Nilsson: Kan Sverige rädda världen och miljön genom att minska sina koldioxidutsläpp?

Mänsklig aktivitet har lett till en ökning av koldioxid och andra växthusgaser. Detta beror
på förbränning av fossila bränslen, som kol, olja och gas samt från skogsavverkning.
En bidragande orsak till ökade koldioxidutsläpp i världen, är bland annat energisektorns
produktion av el och värme, då den sker till två tredjedelar med fossila bränslen, såsom
kol, gas och olja.

Om vi utgår ifrån 2020, var de totala koldioxidutsläpp i världen cirka 40 miljarder ton och
Sveriges utsläpp cirka 47,4 miljoner ton CO2-e koldioxidekvivalenter (koldioxid och andra
växthusgaser omräknade till koldioxid).

Kina producerade mest koldioxid i världen 2020, som beräknas vara 10,4 miljarder ton.
Det motsvarar cirka 30 procent av världens totala utsläpp. Därefter kom USA med cirka 14
procent, EU cirka 8, Indien cirka 7, och Ryssland cirka 5 procent. Dessa fem bidrog ungefär
med 65 procent av världens totala koldioxidutsläpp 2020.
Överlägset störst koldioxidutsläpp inom EU 2020 är från Tyskland, med cirka 583 miljoner
ton som motsvarar ungefär den sammanlagda Koldioxidutsläppen från Italien med 273
miljoner ton, Polen 268 miljoner ton och Sveriges 47 miljoner ton.

Att tro Sverige ska rädda världen och miljön genom att minska på våra koldioxidutsläpp, är
bara en önskan och inte genomtänkt, när till exempel Stillahavsregionen och Asien står för
cirka 58 procent av världens totala koldioxidutsläpp och Sverige för ca 0,13 procent.
Dessutom är den globala CO2 ökningstakten under en månad större än Sveriges totala
koldioxidutsläpp under ett år.

Bra att veta, är att Svenska skogen tar upp tre gånger Sveriges fossila årliga utsläpp.
Vad som oftast nämns i miljödebatten är att Sverige ska bli världens första fossilfria
välfärdsland, ett mycket märkligt påstående som enbart är ett klichéartat uttryck och
dessutom saknar verklighetsförankring. Däremot går det att minska utsläppen, men aldrig
till noll och att påstå att Sverige ska bli fossilfritt är bara en dröm!
Även om Sverige minskar till minimala CO2-utsläpp, så skulle den globala klimatnyttan inte
ens vara mätbar.