Prenumerera
Prenumerera
Cementa - byggkris - kalkbrytning - Gotland
Av Holger.Ellgaard - Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22538786

Cementa: Regeringens egna konsultrapport bekräftar krisen för byggsektorn

Den svenska byggbranschen mottog en rejäl smäll när företaget Cementa AB fick slutgiltigt avslag för kalkbrytning av mark – och övermiljödomstolen. Som en konsekvens av beslutat får inte företaget längre bryta kalk på Gotland i höst. Beslutet kom den 6 juli. Cementa måste upphöra med brytningen och följaktligen produktionen av Cement i Slite på Gotland den 31 oktober i höst.

Enligt Tidningen Näringslivet hotar kollaps inom anläggningssektorn – och byggandet av bostäder kommer försvåras kraftigt. Denna slutsats kommer nu även som en analysslutsats från konsulter som regeringen själva anlitat.

Det är via näringsdepartementet konsultfirman Ramboll fick ett snabbuppdrag att utvärdera situationen som organisationerna Svensk betong och Byggföretagen larmat om. Rapporten beställdes den 30 juli.

Byggföretagen påstår att 200 000 – 400 000 jobb riskerar att försvinna vid ett brytningsstop för Cementa, då stora delar av den betongproduktion som används i Sverige kommer ifrån verksamheten i Slite på Gotland.

Ingejörskonsulterna Rambolls slutsats är att det finns goda belägg för detta påstående, ett slutsats som har levererats till den svenska regeringen. I rapporten skriver Ramboll:

”Det finns osäkerhet i beräkningarna gällande konsekvenserna på kort sikt, men det råder samstämmighet bland sakkunniga parter att konsekvenserna på kort sikt är allvarliga och skapar negativ påverkan på berörda branscher och samhället i stort.”

Konsulterna understryker att kalkylerna kan vara både under och överskattade samt att djupare analyser behöver göra för att förstå exakt hur allvarligt läget kommer bli.

Cementa är ett svensk företag som grundades på 1870-talet.