”Nu är det slutlekt”. Dessa ord kom från infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och
föreslog ett införande av förarbevis för vattenskoter. Beviset ska gälla från och med den 1
maj 2022 och kravet blir en godkänd förarutbildning.

Utbildningen för vattenskoterbehörighet ska bestå av teoretisk och praktiska moment med
en beräknad utbildningstid på 1-2 dagar. Efter avslutad och godkänd utbildning och en
åldersgräns på lägst 15 år utfärdas ett förarbevis.

Men varför inte ett förarbevis för att få framföra en så kallad ”mopedbil”? Det är på tiden
att ansvarig minister också inför en relevant och rätt anpassad utbildning och ett förarbevis
för ”mopedbil”, då nuvarande utbildning är under all värdighet och långt ifrån anpassad till
ett fyrhjuligt fordon.

Skillnad på moped och ”mopedbil” är stor, men utbildningen är den samma och leder till ett
AM-körkort för Moped klass I (kallas EU-moped). Utbildningen är enbart anpassat till en
tvåhjulig moped och är på tolvtimmar, som innefattar teori och en praktisk del på fyra
timmars körträning på avskilt område med en tvåhjulig moped. Ingen körträning med ett
fyrhjuligt fordon förekommer, eller information hur det ska framföras eller placeras i
vägens körfält.

Det är inte acceptabelt att efter genomgått en utbildning på tolv timmar, då få lov att på
allmänväg framföra ett fyrhjuligt fordon med broms och hastighetsregalering (gaspedal)
med fotmanövrering, då detta inte ingår i utbildningen.
Enligt uppgifter finns i dag drygt 15 000 registrerade ”mopedbilar” i Sverige och cirka 60
polisrapporterade olyckor per år, där en ”mopedbil” varit inblandad med personskador och i
värsta fall också dödsfall.

Jag ställer följande fråga till ansvarig minister Tomas Eneroth, varför finns ingen acceptabel
utbildning anpassad till en ”mopedbil”? Det är självklart med en relevant utbildning till på
väg som till sjöss! I dag finns tyvärr ingen rejäl utbildningen för ”mopedbil”. Den som
existera är dessutom inte anpassad till detta fordon.

Vid pennan Boo Nilsson