Prenumerera
Prenumerera
EU - arbetslöshet
By User:CGN2010 / Eurostat - http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/gisco/maps_posters/maps, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92522850

Sverige halkar efter när Europas arbetsmarknad återhämtar sig

De senaste månaderna har arbetslösheten minskat i EU. Men just i Sverige ser vi snarare en sysselsättningsnivå som sjunker, enligt Europaportalen.

Den europeiska arbetslösheten låg på ungefär 6 procent innan coronakrisen slog till mot kontinentens ekonomier 2019. Motsvarande siffra i Sverige var 7,1 då lågkonjunkturen visat sina första signaler våren 2019. Siffrorna kommer ifrån europeiska statistikbyrån Eurostat.

Under våren 2020 steg givetvis arbetslösheten i samtliga EU-länder. Sveriges arbetslöshet steg emellertid mer än genomsnittet i EU.

När arbetslösheten nu börjat falla på många håll i Europa, enligt ny Eurostat data från de senaste månaderna, har arbetslösheten i Sverige tvärtom ökat till 9,2 procent. Efter Spanien, Grekland ooh Italien är den svenska arbetslösheten högst i Europa, enligt Europa portalen.

Källa: Eurostat data