Prenumerera
Prenumerera
vaccin - astra zenecas
Av U.S. Secretary of Defense - https://www.flickr.com/photos/secdef/50721647742/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=97585829

FHM avviserar om en tredje vaccindos till hösten 2021

En stor del av Sveriges befolkning kommer troligtvis att erbjudas en tredje vaccindos under 2022, säger Folkhälsomyndigheten. Tanken är även att personer i riskgrupper ska kunna erbjudas denna tredje dos innan slutet av 2021, det innebär huvudsakligen personer på äldreboende, som passerat 80 års ålder och personer med reducerat immunförsvar.

”Nästa år kommer sannolikt en större andel av befolkningen att erbjudas en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 men omfattningen är i dagsläget oklar. Vissa riskgrupper kan eventuellt få en tredje dos redan till hösten. Folkhälsomyndigheten bedömer att tillgången på vaccin kommer att vara god under lång tid framöver.”, skriver myndigheten på sin hemsida.

Sveriges statsepidemilog Anders Tegnell anser att regeringen har ansvaret att ta fram en långsiktig plan för fortsatt vaccinering.

– De flesta experter tror att man behöver fylla på någon gång. Utifrån det vi vet om virus så tappar man i immunitet, och då måste man ha tillgång till vaccin. Det bör finnas en långsiktig planering för det, inte minst från regeringens sida, säger Anders Tegnell till DN.