Prenumerera
Prenumerera
Av Håkan Svensson (Xauxa) - Eget arbete, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1074387

Öland: Mytomspunnen fornborg upptäckt – inpå människoofferplats

Under 1700-talet omnämndes en stor fornborg som ska ha varit en mystisk offerplats på Öland. Prästen Nicholaus Vallinus omnämner ”Sörby fornborg” i sin avhandling ”Om Öland” från 1703. Men någon fornborg nära Sörby hittades aldrig under 1700 -1800 och 1900-talen.

Jan-Henrik Fallgren har nu hittat fornborgen en bit ifrån byn.

Problemet har varit att byn Sörby ligger mer än en mil ifrån fyndplatsen, menar Arkeologen Jan-Henrik Fallgren.

– Marken här tillhörde Sörby under 1700-talet, säger han till SVT.

Fornborgen ligger strax väster om Skedsättra vid ett område som kallas Kvinnö som var en ö 400 år innan Skeddemosse började dikas ur. Skeddemosse är den plats där arkeologer upptäckte depåfynd på 1970-talet. Depåfynden innehöll människor som avsiktligt dödats. Skeddemosse och Kvinnö ligger inom korta avstånd ifrån varandra. Ön var troligtvis kultplats under forntiden.

Järnåldern var en era när det ”svenska” samhället fick en tydligare centralstyrning, utifrån dåtidens förutsättningar. Fornborgarna är ett uttryck för en starkare regional maktutövning. Depåfynden vid Skedemosse från järnåldern kan påvisa att människor i större utsträckning avrättades utifrån ett normregelverk som troligtvis alltmer formaliserades när maktstrukturerna växte fram. Det är möjligt att borgen var en plats där människooffer och dödstraff verkställdes på grund av dessa närheter till Skeddemosse.

Från järnåldern har fynd av ornamentalisk karaktär varit mer sällsynta medan vapen av brukbart slag upptäckts i allt större omfattning. Samtidigt kan arkeologer bedöma att klimatet blev kallare då. Det finns mycket som tyder på att hävdarätter över mark stärktes under eran, som ett resultat av intensivare resurskamp i ett kargare klimat och att en framväxande centralmakt som ville kontrollera och administrera den rådande ordningen.

Källa: Forntid i Sverige – En introduktion, Författare Dag Lindström, 2004, Natur och Kultur,