Prenumerera
Prenumerera
© Boliden

Svenskt Näringsliv: Svenska miljöregler skrämmer investerare – Boliden valde Norge

Niklas Skår är expert inom miljölagstiftning på Svenskt Näringsliv. Han menar att Sveriges komplicerade tillståndsprocesser kan leda till att investeringar hamnar i andra länder i stället och ifrågasätter miljöbalkens utformning. När tillstånd beviljas kan handläggningstiderna var långa, menar han.

Niklas Skår anser dessutom att reglera är invecklade och myndigheterna sällan hjälper till med att tolka de förutsättningar som föreligger vilket skapar en otrolig osäkerhet för aktörer som överväger stora investeringar i exempelvis svensk gruv-och metallindustri, enligt TN.

– Det är under all kritik. Myndigheterna klagar på att det är dåliga ansökningar men de är inte beredda att ange vad som är en bra ansökan. I det här fallet borde myndigheterna och domstolen ha förtydligat vilka krav man ställer. Detta är en bidragande orsak till att tillståndsprocesser ofta tar flera år, säger Nicklas Skår.

Därmed råder det alltid osäkerhet kring om tillståndet kommer beviljas. På grund av dessa ovanstående problem valde exempelvis Boliden att göra sin investering i Norge i år istället och tidigare i år var det Critical metals som valde Finland istället för en tilltänkt etablering i Boden.

Niclas anser att det finns tydligare och mer förutsägbara regler i andra länder vilket ger bland annat svensk gruvindustri en konkurrensnackdel.