Prenumerera
Prenumerera
tar hem trupperna från afghanistan 31 augusti
Bilden faller under Public Domain

Federal domare stoppar Bidens försök att avbetala svartas skulder med offentliga bidrag

En federal domare i Wisconsin har fryst in det bidrag som Bidenadministrationen vill erbjuda icke vita bönder för att avbetala lån på sin mark, enligt Russia Today.

En distriktsdomare, William Griesback, tog först ett temporärt beslut för att kunna få chans att lyfta frågan om bidrag utifrån hudfäg var i paritet med den amerikanskan konstitutionen.

Den vänster-liberala tidningen Washington Post kallar detta skuldavbetalningsbidrag för “the most significant legislation for black farmers since the Civil Rights Act” of 1964.

Hela initiativta bedömds kosta 4 miljarder dollar för att hjälpa icke vita bönder ifrån stora lånebördor. Biden administrationen påstår att denna lånebörda fördelats asymmetriskt mellan vita och icke vita då den är del av den strukturella rasismen genom historien.

Wisconsin fallet är ett resultat av att 12 vita bönder inkommit med en klagonsökan till distriktsdomstolen.