Prenumerera
Prenumerera
Kyrkoval - Kasselstrand - Alternativ för Sverige
Av Ziko van Dijk - shot by myself, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3158131 / © Gustav Kasselstrand / Av Holger.Ellgaard - Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20693655

Kyrkoval med Kasselstrand – En folkkyrka för Nation och Tradition

Sist vi talade med Gustav Kasselstrand skildrade han väl hur Svenska kyrkan succesivt nedmonterats av den 68-vänster som i Sverige valde att infiltrera kyrkan och bryta ner dess traditionella värdegrund inifrån. Vi fördjupar oss nu kring vilken roll som Alternativ för Sverige vill tillskriva kyrkan i ett nationalistiskt och konservativt samhälle.

Kyrkans särställning i Sverige

Sedan 68-vänsterns framfart har kyrkan omvandlats till en institution som inte längre är en stats – och folkkyrka.

Men Gustav Kasselstrand förklarar för oss att kyrkan fortfarande har en särställning i Sverige.

”Det viktiga för mig är inte om Svenska kyrkan är en statskyrka. Men den ska ha en särställning.”, poängterar han.

”Vi har fortfarande lagar om Svenska kyrkan som säger att den ska vara evangelisk luthersk. Den ska vara en folkkyrka enligt lagen. Successionsordningen säger även att Sveriges statschef måste vara av den rena evangeliska läran. Riksdagens riksmöte inleds alltid med en högtid i storkyrkan… ”, berättar Gustav för att exemplifiera att det än finns bindningar mellan stat och kyrka.

Kasselstrand ambition är att 50 procent av skolbarnen konfirmeras och detta bli lättare att pusha för när skolan och kyrkan har en naturlig samverkan via en kyrklig särställning, menar han.

En kristen folkkyrka utan ideologisk påverkan

Gustav talar om SOM-institutet vid Göteborgs Universitet. Institutet är en centrumbildning som växte fram via ett samarbete mellan media – och kommunikationsinstitutioner samt den statsvetenskapliga institutionen.

Sommaren 2020 publicerade institutet en rapport, ”Regntunga skyar”, där det kunde fastslås att bara 15 procent av svenskarna ville ha mer invandring. ”Då kan ju inte kyrkan få med sig en majoritet av svenska folket…om de ska verka för ökat flyktingmottagande…i så fall kan den inte bli en folkkyrka…”, bedömer Gustav.

Av Anders Hellberg – Eget arbete, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77270098

”Kyrkan måste sluta ta ställning i dagspolitiska frågor.” säger han och fortsätter med att förklara att på så vis kan kyrkan bli en verksamhet där alla svenskar känner sig välkomna. ”Kyrkan ska i stället ägna sig åt att försvara nation, tro och tradition…inte ta ställning för Greta eller HBTQ-frågor.”

 

Därpå berättar Gustav att SOM-institutet kom fram till att ”väldigt få svenskar är för maximal religionsfrihet, finns inte stöd för det”. Därmed underbygger SOM-institutets slutsats Gustavs ambition om att stärka och ge Svenska kyrkan en särställning och att aktivt motverka islam. AfS verkar för en rivning de moskéer som byggts i Sverige. ”Moskéer i Sverige bör avvecklas, även de som redan har byggts, avvecklas i kontrollerad ordning” säger Gustav och för honom är det en självklarhet att Svenska kyrkan bör ställa sig bakom ett sådant initiativ, till kristendomens försvar.

Kyrkoavgifter bör dessutom vara så pass låg att ingen behöver lämna på grund av ekonomiska problem. AfS kommer verka för en sänkt kyrkoavgift genom att slopa onödiga utgifter kring stöd för bland annat invandring, språkcafeer och HBTQ-arbete.

Den ekonomi som kyrkan har ska dessutom komma svenskarna till del. ”En folkkyrka ska hjälpa folket”, säger Gustav och nämner hemlösa, utsatta barnfamiljer och missbrukare i Sverige som utsatta målgrupper som behöver stöd. ”Älska din nästa så som dig själv, vi ska hjälp svenskar som är utsatta” och inte tredje världen.

 

Kyrkan och familjen

”Vi måste ha ett inhemskt barnafödande, annars överlever inte nationen”, konstaterar Kasselstrand.

Att inte ha ett inhemskt barnafödande är ”en omöjlighet som till och med barn kan förstå, då upphör vår nation att existera.”, förklarar han därpå. Därför behöver kyrkan uppmuntra till äktenskap och barnafödande.

”Givetvis har kyrkan en skyldighet att utifrån det kristna budskapet försvara familjen och dess grundstomme – äktenskapet” – säger Gustav. ”Därför står det i vårt kyrkopolitiska manifest att äktenskapet ska vara mellan man och kvinna” Enligt AfS partiledare är kärnfamiljen det enda som skapar stabil familjebildning och han markerar att partiet inte kommer ge vika för HBTQ-lobbyn. ”Kärnfamiljen är den enda familjeformen som ger ett barnafödande och en stabil grund för kommande generationer”, menar han. På så vis skapar vi en grogrund för ett stabilt och homogent Sverige.

”Hur ska kyrkan kunna ta en aktivare roll så att familjebildningen och barnafödandet landar rätt i Sverige?”, blir vår naturliga följdfråga.

”Kyrkan måste erbjuda vägledning och upplysning till unga par som ska bilda familj och gifta sig så att äktenskapen håller.” Kasselstrand poängterar att hälften av äktenskapen slutar i skilsmässa och det är ett problem.

Han konstaterar att vi lever i en tid när individuell självförverkligande erbjuds som förslag till personers som lever i ett slitet äktenskap, vilket ofta resulterar i skilsmässa. ” Frigör dig…skilj dig” är ofta det moderna samhällets budskap, bedömer han.

Här behöver kyrkan vara en motvikt till det individualistiska klimatet som råder så att familjen återställs, får vi höra av Gustav. ”Svenska kyrkan borde erbjuda äktenskapsrådgivning när folk har prövningar”.

Vi talar om att äktenskapet återigen behöver bli en stark institution, förankrad i traditionell kristenhet i Sverige, då det är ”mannens och kvinnans förbund med gud”, tydliggör han.

Kyrkan som traditionsbärare

”Oavsett om du är sekulär eller inte är kyrkan en viktig tradition för oss.” Om inget barn ta del av kristen kultur så kommer barnen inte få ta del av den svenska kulturen som Gustav fick, berättar han. Han talar om när han gick i skolan i Valdemarsvik, där varje skolavslutning genomfördes i kyrkan. Det fanns ett nationalistiskt budskap i den kristna traditionen och ingen ifrågasatte det på den tiden, konstaterar han. Det gav honom en ”kulturell rikedom” som ung. ”Den som blir kränkt av att gå i kyrkan få den stanna hemma.”.

Kyrkoval

CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42545

Dessutom behöver kyrkobyggnader vårdas, bedömer Gustav. Häromdagen förordade kyrkoherden i Vadstena, Magnus Svensson, att ”övertaliga kyrkobyggnader” borde rivas för att minska på kyrkans underhållskostnader, i ett reportage i Kyrkans tidning. Gustav anser att riksdagen behöver möjliggöra utrymme i Sveriges stadsbudget för att kunna skydda landets kulturarv och bevara alla Sveriges kyrkobyggnader.

 

Svenska Morgonbladets redaktion ser en tydlig vilja, ifrån Alternativ för Sverige, om att återskapa en kyrka som frambringar svensk sammanhållning. Kasselstrand talar om den svenska folkkyrkan som en naturlig del av ett tryggt och socialt sammanhållet land. Denna nomineringsgrupp vill att kyrkan ska utgå ifrån bibelns koncept om det traditionella äktenskapet så att ett inhemskt barnafödande socialt reproducera en ny generation svenskar som känner sammanhållning och har svensk identitet, med kyrkan som socialt och kulturellt nav.