Prenumerera
Prenumerera

Grekland vill dumpa medelhavsflyktingar i Turkiet

I ett samlat uttalande från Greklands utrikesministeriet och migrationsministeriet meddelade landets regering att de bedömer Turkiet att vara ett ”säkert tredjeland”. Därmed är Greklands ambition att dumpa medelhavsmigranterna hur turkarna och därmed hålla dem borta ifrån EU, enligt regeringen hemsida.

Det är högst troligt att Turkiet kommer begära någonting för denna sorts dumpning.

Enligt uppgifter ifrån FN:s flyktingorgan består 47 procent av migranterna i de grekiska ölägrerna av afghaner, syrier och somalier.

Antal migranter på i lägrerna har succesivt minskat.