Prenumerera
Prenumerera
Hets mot folkgrupp
Av Frankie Fouganthin - Eget arbete, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62945964

Högsta domstolen prövar inte hovrättens friande dom – Tyrrunans användning är inte hets mot folkgrupp

Riksåklagare har försökt brottsstämpla Nordiska Motståndsrörelsens användning av tyrrunan som symbol vid en demonstration i Göteborg, 2017. Riksåklagaren anser att runans användning är att betrakta som hets mot folkgrupp i det sammanhang som den användes i.

Hovrätten delade inte riksåklagarens uppfattning och ogillade åtalade hets mot folkgrupp.

”Hovrätten avvisar delar av åtalet eftersom det grundar sig på innehållet i tryckta skrifter. Vid prövning av återstående omständigheter kommer hovrätten fram till att det samlade agerandet inte har utgjort hets mot folkgrupp.” enligt domen som kom i december 2020.

Riksåklagarbyrån med My Hedström som chef, ansökte sedan om prövning hos Högsta domstolen som nu har beslutat att inte pröva ärendet.

 – Jättetråkigt att HD inte tar sitt ansvar, säger My Hedström, byråchef hos riksåklagaren till Aftonbladet.

Hovrättens dom vinner således laga krafter.