Prenumerera
Prenumerera
© Riksdagen / By Centerpartiet (official) - L1410210, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80839514

Ledare: Varken Vänsterpartiet eller Centerpartiet har konceptet för hur Sverige skapar drivkraft hos människor

Centerpartiets ungdomsförbunds förbundsordförande, Réka Tolna, sade att det är medelålderskvinnorna som är det stora problemet på arbetsmarknaden. Det hela framförs via en hårt kritiserad film som släpptes i förra veckan, enligt Aktuellt Fokus.

Flera alternativa medier har kritiserat detta utspel. CUF använder detta angrepp som en del av sin kampanj mot Lagen om anställningsskydd.

– Vi kan inte ha en lagstiftning som skyddar Britt-Marie, 45, som har suttit kvar i fikarummet i flera år i stället för hårt arbetande unga, säger CUF-ledaren.

Las har varit en het-potatis hos januaripartierna där Centerrörelsen och januariöverenskommelsen stödparti, Vänsterpartiet, står mil ifrån varandra när det gäller synen på hur framtidens arbetsrätt ska vara utformad.

Centerpartiet förstår inte att grunden för strävsamhet och viljan till att bygga en kärnkompetens för ett företag där man har anställning, kämpa för sin nation och ens kultur är att det finns ett homogent ideal där alla kan samlas. Delar alla som vistas i ett land samma värderingar, samma kulturella identitet och nationella tillhörighet är chansen större att folk är beredda att offra sig för helheten – det vill säga för nationens, företagets, bygdens tillväxt och styrka. Det är så vi motiverat människor till att göra sitt yttersta på arbetsmarknaden, inte genom att ställa grupper mot varandra i ett redan mångkulturellt och splittrat Sverige.

Vänsterpartiet å andra sidan talar visserligen varm om gemenskap men inser inte hur de bryter ner den svenska gemenskapen genom att öppna landets gränser för hela världen. De lever dessutom kvar i en dröm om att resurser finns i överflöd. Vänsterideologin lyfter inte fram insikten om inte att landet bara sjunker djupare ner i kris om de inte kan erkänna att drivkraft och taktiska överväganden är det enda konceptet för överlevnad. Och för att flertalet ska vilja samla den drivkraften måste de omgärdas av gelikar i en etnisk homogen nation.