Prenumerera
Prenumerera
By M Radzi Desa - http://www.airliners.net/photo/Vietnam-Airlines/Boeing-777-2Q8-ER/1345314/L/, GFDL 1.2, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17030909

Sverige finansierar flygplatser i Vietnam – men inte i Bromma

Den svenska staten har nyligen beviljat 17 miljarder kronor i lån för att bygga flygplatser Vietnam.

Myndigheten Exportkreditnämnden och det statliga bolaget svenska exportkrediter AB har som uppdrag att stötta internationella aktörer som kan bli tänkbart exportpartners för Sverige, enligt Supermiljöbloggen.se.

Det stöd som här skickas in i Vietnam motsvarar mer än Sveriges miljöbudget. Miljöfrågan och flygskammen verkar inte vara aktuell när det gäller flygplast på andra sidan jorden medan Sveriges regering verkar vilja stänga ner Bromma flygplats på grund av dålig lönsamhet och miljömässiga hänsynstaganden.

Tidigare i år gav regeringen Finansinspektionen i uppdrag att följa upp hur finansmarknadens aktörer – banker och långivare – förhåller sig till Parisavtalets mål. Dessa intentioner kan givetvis vara i paritet med regering agenda om att strypa ytterligare finansiering till Bromma flygplats. Men ett konsekvent ställningstagande borde också göra det omöjligt att stödja flygplatsbyggen på andra sidan jorden.