Prenumerera
Prenumerera
centerpartiet - ensamkommande flyktingbarn
© Migrationsverket

Droger på migrationsverkets boenden för barn och familjer

Det har framkommit att det förekommer narkotika – och våldskultur på en av landets största asylboende för barn och ungdomar, enligt SVT.

Asylsökandet har minskat lite till Sverige de senaste åren. Därför har migrationsverket avvecklat konceptet med egna lägenheter åt asylsökande ungdomar och slussar nu alla, ungdomar som barnfamiljer, till stora kollektiva boenden.

I väst Sverige finns två av dessa kollektiva asylboenden, Spenshult och Resta gård.

Enligt SVT vittnar barnfamiljerna på plats om våldsincidenter och öppen drogförsäljning på plats. Dessutom klagar de på en trångboddhet som de anser föreligga. Kritiken ifrån de boende har lyfts fram via rädda barnen och Svenska kyrkan.

Migrationsverket säger att de inte känner ingen den kritik som lyfts fram.