Prenumerera
Prenumerera
© Securitas

Regeringen överväger ökade befogenheter för vaktpersonal

Ordningsvakter och kanske även väktare ska enligt regeringen få utökade befogenheter. Under fredagen tog inrikesminister Mikael Damberg emot ett betänkande gällande en ny lag kring ordningsvakter. Betänkandet kommer ifrån justitierådet då regeringen anser att nuvarande regelverk inte möter de behov som samhället har.

Enligt betänkandet ska ordningsvakter få ökade befogenhet. Bland annat med att kunna ta omhändertagna till sjukhus eller polisstation, efter godkännande från polismyndigheten. Polisens möjlighet till kontroll av ordningsvakter ska samtidigt öka. Detta genom att den som vill nyttja ordningsvakter måste söka tillsänd för detta hos polisen, enligt Dagens Juridik.