Prenumerera
Prenumerera
politisk - vilde - migrationslagen
Av Bengt Oberger - Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21861713

Politisk vilde från V kan avgöra omröstningen gällande ny migrationslagstiftning – hon och en vilde ifrån C är vågmästarna

En politisk vilde med ursprung ifrån Vänsterpartiet kan få en avgörande vågmästarroll under slutet av denna mandatperiod.

Amineh Kakabavet heter hon och blev hotad om uteslutning ur Vänsterpartiet. Svepskälet var att hon inte betalade partiskatt, dvs en del av sitt riksdagsarvode till partiet. Men enligt vissa bedömare var det hennes öppna kritik mot det hedersrelaterade våldet som var det som gjorde henen obekväm för partiledningen. Hon begärde själv utträde ur partiet innan ett uteslutningsärenden färdigställdes, enligt Expressen.

Sedan 2019 har hon varit politisk vilde.

L, M, SD och KD har ett gemensamt migrationsförslag som är något restriktivare än det som S och MP regeringen lägger fram. V och C säger sig vara beredda att rösta på regeringens förslag men uppvisar viss motvilja till att göra det. Problemet är att även C har en politisk vilde, Emma Carlsson Löfdahl. Utan stöd från henne och Kakabavet mister regeringen majoritet för sitt förslag.

Kakbavet gillar varken regeringens eller oppositionens förslag till ny migrationslagstiftning.

– Utöver de som verkligen har asylskäl, så ska vi begränsa mottagandet. Problemet är att många ekonomiska flyktingar kommer till Sverige, säger hon till Expressen.

Det finns emellertid en grupp liberaler som ogillar L:s öppning för Sverigedemokrater som kan rädda regeringen vid omröstningen, enlig Expressen.