Prenumerera
Prenumerera
försenade dykningar - vid - Estonia - nyehter -
CC BY 4.0, Anneli Karlsson - https://digitaltmuseum.se/011014893527/m-s-estonias-bogvisir-placerat-pa-musko-orlogsbas-foremalsnummer-sm-2829 Estonias bogvisir, är placerad på Muskö militärbas.

Haverikommissionen: Dykningar vid Estonias skrov sker tidigaste sommaren 2022

Sedan dokumentärer ”Estonia – Fyndet som ändrar allt” sändes av Discovery så har Haverikommissionen i bland annat Sverige och Estland utrett det nyupptäckta hålet på Estonias skeppsskrov.

I december 2020 drog man slutsatsen att nya dykningar behövde genomföras förstå vad som verkligen hänt vid fartygets förlisning. Men nu kan SR rapporterar om att dykningar till fartygets skov tidigast kommer genomföras våren 2022 och inte nu i sommar. Det kommer att ske dykningar i sommar men då blir fokuset att granska bottenförhållandena på platsen.

På 90-talet började myndigheterna med överteckning av vraket med ytbeläggning vilka kan göra det svårt att få bra fotografier.

– Vi behöver ju överväga om vi till exempel behöver flytta på vissa delar av bottenmaterial för att komma åt på ett bra sätt, säger Jonas Bäckstrand från statens haverikommission.

Han bedömer att utredningen enbart kan göras på ett bra vis om ytskiktets störande natur först kan granskas och eventuellt åtgärdas.