Prenumerera
Prenumerera
arbetslöshet - kommner
© Peter Kroon/Arbetsförmedlingen

Kommuner motverkade Arbetsförmedlingens privata matchningsaktörer – till de arbetssökandes nackdel

Arbetsförmedlingens nya insats ”Rusta” sker i samverkan med privat aktör. Målet med projektet är att på ett bättre vis kunna matcha arbetssökande med relevanta jobb. Projektet har fått varierande resultat.

Tidningen Arbetet skildrar nu hur vissa kommuner medvetet motarbetat denna nya privata jobbmatchningsmöjlighet. Tidningens bedömning är att programmets deltagare, dvs de arbetslösa, förlorat på detta.

I ett internt dokument skildrar Arbetsförmedlingen hur alla problemen runtom denna satsning uppkom när insatserna lanserades 2020. Syftet med programmet är att en externt nytänkande aktör ska hjälp arbetssökande komma vidare med arbete eller lämplig utbildningsinsats.

Men enlig AF har 36 svenska kommuner nekat lämpliga kandidater anställning när matchningsaktören lagt fram förslag, för att få det att framstå som att den privata aktören inte klarat sitt uppdrag.

”Detta exempel är givetvis inte positivt för den enskilde arbetssökanden och visar på behovet av att utveckla former för samverkan mellan leverantörer, kommunen och Arbetsförmedlingen”, skriver Arbetsförmedlingens presstjänst