Prenumerera
Prenumerera
Av Frankie Fouganthin - Eget arbete, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35890025

Regeringen planerar att förbjuda oppositionella ”rasister” till valrörelsen

Regeringen avser att införa två nya brottsrubriceringar – ”organiserad rasism” och ”stöd åt organiserad rasism”. Denna lagstiftning ska antas och träde i kraft i samband med valrörelsen den 1 juli 2022. Lagförslaget kan medföra att invandringskritiker som regeringen stämplar som ”rasister” kan risker att lagföras och dömas till uppemot fyra års fängelse.

Straffet för organi­serad rasism och stöd åt organiserad rasism föreslås bli fängelse i högst två år. Om brottet är grovt ska straffet enligt förslaget vara fängelse lägst sex månader och högst fyra år.

En parlamentarisk kommitté mot förbud mot rasistiska organisationer tror att en sådan lagstiftning skulle ”motverka att rasistiska organisationer får ytterligare fäste i samhället och därmed förhindra en farlig utveckling”.

”Övervägande skäl talar därför för att det nu är nödvändigt att begränsa föreningsfriheten och införa ett förbud mot rasistiska organisationer”, påstår regeringen via en skrivelse på sin hemsida.

Kommittén föreslår att det ska införas ett förbud mot ”rasistiska organisa­tioner” genom ny straffrättslig lagstiftning.

Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 enligt SVT. Det ar funnits tryck mot Sverige ifrån FN och det globala samfundet om att genomföra denna lagstiftning.