Prenumerera
Prenumerera
Wallenberg - nedstägning - Bromma flygplats
Av VisbyStar - Eget arbete, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72617391

Wallenbergsfären riktar hård kritik mot EU som vill ändra i medlemsländers bolagslagstiftning

EU-kommissionen har planer på ny bolagslagstiftning för att i större utsträckning kunna ge privata bolag pekpinnar gällande styrelsernas sammansättning och styrelseuppdragets natur. Kommissionen säger att detta ska leda till mer ”hållbar bolagsstyrning”. De facto vill unionens styrande elit ändra på aktiebolagslagarna i den enskilda medlemsländerna, enligt Tidningen Näringslivet.

Kritiken mot EU-s vilja att vidareutveckla den federalistiska tanken till bolagslagstiftningen är svidande.

Flera tunga näringslivsföreträdare kallar förslaget för ett allvarligt ingrepp på äganderätten och marknadsekonomin som diskurs. En av de kritiska aktörerna är Investor AB, som ägs via Wallenbergstiftelsen.

Wallenbergfamiljen är välkända för ett aktivt och engagerat ägarskap i alla sina projekt och har uppvisat ett långsiktigt ägarskap i flera generationer. Wallenbergsfärens maktbolag Investor är tydlig med sin kritik.

– Vår kritik riktar sig till delen av förslaget som rör bolagsstyrning. Initiativet som lagts fram innebär att bolagens styrelse skulle ha ett vidare ansvar mot fler intressenter, alltså inte ytterst mot ägarna, säger Viveka Hirdman-Ryrberg, chef för hållbarhet på Investor till TN.

Investor AB bedömer att förslaget kan skada svensk konkurrenskraft.

Även tjänstepensionsföretaget Alectas representant känner skepsism inför förslaget ifrån EU.

– Vi är generellt positiva till EU Sustainable Finance, det kommer många förslag därifrån som ger oss bättre förutsättningar att skapa en hållbar avkastning till våra kunder. Men när det gäller det här förslaget i sin nuvarande utformning har vi ställt oss bakom kritiken om att studien som ligger till grund är otillräcklig för ett så långtgående förslag om lagstiftning, säger Carina Silberg, ansvarig för ägarstyrning och hållbarhet på Alecta till TN.