Prenumerera
Prenumerera
CC BY-SA 2.0 https://www.flickr.com/photos/qiv/1602332561/sizes/l/in/photostream/ Gambia är en av de afrikanska länder som dragit till säg västerländska kvinnor i den övre medelålder för att träffa betydligt yngre män, med fattig bakgrund.

SD-politiker: Vissa afrikanska folkslag har lägre IQ än andra – Utesluts ur SD- trots forskningstöd för tesen

Bertil Malmberg blev på regionfullmäktige avbruten och sedermera polisanmäld av det socialdemokratiska etablissemanget i region Sörmland efter att han på fullmäktige nämnt att vissa afrikanska folkgrupper har lägre IQ än andra folkslag. Det hela ska ha inträffat under den gångna veckans fullmäktige, där Malmberg poängterade att Sydsudaneser hade extremt lågt IQ i relation till andra folkslag, rapporterar SR.

”Befolkningsmässigt är medel-IQ väldigt lågt i Sydsudan”, säger han enligt SR.

Fria tider publicerade i januari en populär artikel med hänvisning till etablerad forskning som till viss del stödjer den tes som Bertil Malmberg drev. En av studierna som ligger bakom dessa slutsatser har tagits fram vid Afrikanska Universitet.

Sverigedemokraternas distriktsordförande Anton Berglund omber, trots befintlig forskning, partikollegan Bertil Malmberg att avsäga sig alla sina uppdrag för SD, skriver P4 Sörmland.  Ett uteslutningsärende har öppnats i partiets medlemsutskott mot Bertil Malmberg.