Prenumerera
Prenumerera
Johan - Tyrberg - HBTQ - regnbågsnyckeln
Av Camilla Lindskog - Eget arbete, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72495698

Församlingar i Svenska kyrkan HBTQ-certifieras – Biskop Johan Tyrberg lyfter fram satsningen

Hässleholms församling har utbildat sin personal i HBTQ-frågor så att församlingen får möjlighet till HBTQ-certifiering. Under prideveckan i maj ska församlingens anställda få ta emot Regnbågsnyckeln. Regnbågsnyckeln är en utmärkelse inom Svenska kyrkan som ges till förtroendevalda och medarbetar vilka genomgått en utbildningsprocess som gör dem mer öppna och kompetenta att hantera HBQ-frågor, enligt Kyrkans hemsida. Kyrkans målsättning är att allt fler församlingar HBTQ-certifieras.

Kyrkoherde i Hässleholm, Klas Sturesson, talar offentligt med Lunds biskop Johan Tyrberg om hur Svenska kyrkan ska utveckla sitt HBTQ-arbete. Samtalet skildras på Biskop Johan Tyrbergs facebook, med bild och text, och kretsade kring kyrkan ambition att bli alltmer öppen för mångfald.

Johan Tyrberg är den 69 biskopen i ordningen i Lunds Stift. Hans valspråk är ”Jordens salt”, hämtat ur Jesu bergspredikan Matteusevangeliet 5:13-14.