Den svenska Riksbanken kommer lämna styrräntan på noll genom att inte ändra volymerna på deras stödköpsprogram av obligationer, skriver de i ett pressmeddelande. Ambitionen är att Sveriges centralbank ska stödköpa till en kostnad på 700 miljarder kronor.

Riksbankens återköp av statsobligationer är ett verktyg som centralbanken nyttjar för att pumpar ut pengar på kapitalmarknaden, vilket i sin tur sänker räntan. Ränta är de facto priset för att låna pengar, ett pris som sjunker när pengarutbudet ökar.

Riksbanken har som ambition att denna styrränta ligger kvar under en hel prognosperiod. Prognosperioden räcker fram till andra kvartalet 2024.

En styrränta som för jämnan ligger lågt är svår att kraftigt sänka för att vända konjunkturnedgångar med. En för låg räntenivå kan på så vis avtrubba räntevapnets styrka inför lågkonjunkturer.