Prenumerera
Prenumerera
Göteborg - dagmamma - terrordömd
© Screenshot hemsida

En dagmamma i Göteborg bor med en terrordömd man

En dagmamma ifrån Göteborg är sambo med en terrordömd man ifrån tredje världen. Kvinnan driver en privat dagbarnvårdar verksamhet i sin privata bostad där hon bor med mannan som är dömd för terroristbrott, enligt Fplus.

Dagbarnvårdaren säger själv att hennes partner är oskyldig till terrorbrott. Men kommunen känner sig inte trygg kring situationen. Amanda Larsson på förskoleförvaltningen i Göteborg bedömer att en lagändring måste ske. För kommuner kan i dagsläget inte granska dagbarnsvårdare utöver den vandelprövningen som själva vårdaren genomgår. Det krävs en lagändring för att en noggrannare granskning ska kunna verkställas, menar Fplus.

– Nu när vi fått höra att det finns oseriösa aktörer så gör vi det vi kan enligt lagen idag. Vi får göra en inriktad tillsyn mot verksamheten, säger Amanda Larsson till SVT.