Prenumerera
Prenumerera
Word economic forum - Dan Stein - federalism
By Copyright World Economic Forum (www.weforum.org) swiss-image.ch/Photo by Remy Steinegger - https://www.flickr.com/photos/worldeconomicforum/2296517249/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3776817

Krönikör Dan Stein: Neo-feodalism – En ny ekonomisk ordning efter Coronapandemin?

Denna krönika är ett försök att skissera och definiera det nya ekonomiska system som nu tycks ta form i den så kallade Coronapandemins spår. Tendenserna fanns i och för sig före pandemin utlystes i mars 2020 men de har förstärkts kraftigt av alla virusrestriktioner som sedan dess har implementerats i global skala.

Först några ord om Världsekonomiskt forum. Något som tidigt uppenbarade sig 2020 var World Economic Forums (WEF) framskjutna position som språkrör för den globala elitens planer och intentioner. Tidigare mest känd som organisationen bakom det årliga Davosmötet steg plötsligt dess ordförande Klaus Schwab fram från skuggorna och förklarade på sin säregna tyska brytning att Covid-19 erbjöd ett ”window of opportunities” att genomföra radikala förändringar av det rådande globala systemet. Bara ett par månader in i pandemin kunde han presentera sin bok Covid-19-The Great Reset, ett program för en global ”omstart” av världen, politiskt, ekonomiskt, socialt men även biologiskt genom det som har blivit maktelitens nya ”buzzword”, transhumanism; den perversa tanken om människans sammansmältning med maskiner.

När pandemins utlystes förvandlades ”rikemansklubben” WEF plötsligt till suverän hälsovårdsmyndighet och spottade ur sig rekommendationer om hur pandemin bäst skulle bekämpas av världens regeringar. I skrämmande hög utsträckning följdes påbuden från Klaus Schwab trots förödande ekonomiska och sociala konsekvenser. Vad allt fler nu börjar inse är att WEF:s rekommendationer med nedlåsningar av samhället och förbud mot besöksnäringarna ”råkade” gynna de egna medlemmar-oligarkerna. Små-och medelstora företag med begränsade ekonomiska resurser har dukat under av de hårda virusrestriktionerna medan globala jätteföretag har dammsugit upp verksamheter och marknader i konkursernas spår. Medan en ekonomisk depression drabbat den självägande medelklassen har börsvärdet för de multinationella företagen stigit kraftigt och personer som Elon Musk (Tesla) och Jeff Bezos (Amazon) är idag goda för ca: 200 miljarder dollar vardera. Den senares internethandelsföretag har exempelvis gynnats kraftigt av pandemin och nedstängningspolitiken. I Sverige meddelades nyligen att krogjätten O´Learys köper upp den krisdrabbade restaurangkedjan Harrys med målet att bli störst i Europa. Även om hela krog-och restaurangbranschen har lidit av Covidrestriktionerna har kapitalstarka företag som O`Learys klarat stålbadet bättre än sina mindre konkurrenter.

Att kapitalkoncentrationen ökar är ingen ny företeelse förstås, redan Karl Marx talade om utvecklingen mot monopolkapitalism. Vad som sker nu är emellertid ingen organisk övergång till ett nytt stadium av kapitalismen utan ett maktövertagande som helt och hållet bygger på ett bedrägeri. Den påhittade pandemin framstår som ett rent beställningsjobb från de globala jätteföretagens sida. Oligarkernas maktkonsolidering och den självägande medelklassen proletarisering är en utveckling som ligger i linje med WEF:s uttalade vision om att medborgarna i framtiden inte ska äga något. Enligt WEF ska vi istället att hyra allt vi behöver-av oligarkerna förstås, som kommer att äga allt som är värt att äga.

Visionen är ett slags ”rentiärsamhälle” som påminner om medeltidens feodalsystem där ofria småbönder fick arrendera en bit mark att odla på av adeln och sedan betala jordränta i form av produkter eller arbete. Vad vi nu tycks bevittna är en övergång från en nyliberal ekonomisk modell till ett neo-feodalt system där globalisterna blir vår nya feodal-adel. Runt feodal-adeln, den ekonomiskt dominerande klassen, växer sedan ett ”präststånd” fram som dominerar universitet, media och kultur, med en viktig roll att spela för ideologiproduktionen i samhället. Denna kategori utgör är en del av det traditionella mellanskiktet som dra nytta av den pågående samhällsomvandlingen. Under dessa två privilegierade samhällsklasser finns den stora majoriteten av egendomslösa lönearbetare vars led nu i allt snabbare takt även fylls på av proletariserade småföretagare.

En del högerorienterade och nationella kommentatorer har beskrivit den nuvarande utvecklingen som kommunism men det är en definition som haltar något. Det är korrekt så långt att utvecklingen går i en auktoritär riktning som påminner om sovjetkommunismen men ekonomiskt handlar det om en handfull multidollarmiljardärer som under pandemins täckmantel gör obscena vinster och lägger beslag på resurser och tillgångar på bekostnad av alla andra. Den som kanske mer än någon annan har personifierat denna utveckling det senaste året är Microsoftgrundaren Bill Gates. Förutom att parasitera på den imaginära pandemin via sina investeringar i Modernas Covid-vaccin gjorde Bill Gates sig till den största ägaren av jordbruksmark i USA förra året. Det är inte samhället som blir ägare över de ekonomiska resurserna, vilket marxismen förespråkade, utan en tyrannisk oligarki. Globalisternas tankesmedjor har dock varit duktiga på att appropriera vänsterns retorik och värdeord som social rättvisa, hållbarhet, tolerans och jämställdhet har vävts in i språket när globalisternas målsättningar har formulerats. Skrivelserna i FN:s Agenda 2030 är ett klockrent exempel på hur individens totala slaveri under en världsregering kan döljas med vackra ord och fagra löften om en utopisk framtid för alla. Vänstern och finanseliten går nu arm i arm mot NWO. Bland Coronadissidenter på vänsterkanten har det blivit populärt att definiera utvecklingen som fascistisk men även denna jämförelse missar målet. Det är inte fråga om framväxten av någon korporativ stat där olika särintressen underordnas statens eller nationens bästa, snarare ser vi hur statsmakten underordnas oligarkin och blir dess tillskyndare. Ta bara exemplet med Facebooks, Googles och Amazons serverhallar i Sverige där regeringen betalat ut över 100 miljoner i etableringsstöd och tillhandahåller subventionerad el samt erbjuder skattelättnader åt techjättarna.

Bortom definitionerna står det klart att den globala statskupp som genomförts i pseudo-pandemins namn utgör det allvarligaste angreppet på människans frihet sedan bolsjevismens dagar för 100 år sedan. Trenden är tydlig och olycksbådande men vi kan fortfarande reversera den-om tillräckligt många människor kan förstå vad det är som händer samt finna vägar att göra motstånd. Går globalisternas planer i lås är det inte bara den fria företagsamheten och privatäganderätten för vanligt folk som hotas, utan friheten som sådan.