Prenumerera
Prenumerera
Ramadan - Nora Salem - SVT - barnprogram
By vetman - https://web.archive.org/web/20160306090146/http://www.panoramio.com/photo/75928918?tag=Afghanistan, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26115460

Mamman som kräver ramadan i barnprogram är inte kriminell – men skapar parallellsamhällen – återvandring

I en insändare i Dagens Nyheter uppmanar en muslimsk mamma SVT att justera sitt barnprogramsutbud under den muslimska fastemånaden ramadan. Hon anser att det skulle leda till mer inkludering av muslimer i det svenska samhället.

Kvinna som står bakom insändare heter Nora Salem och DN benämner henne som ”svensk-muslimskt mamma”. Hon är trebarnsmamma och av allt att döma är henne intention att uppfostra barnen utifrån sin trosuppfattning. Därmed är inte assimileringstanken hennes mål.

Hon påstår i insändaren att hennes barn blir besvikna över att det inte finns några barnprogram som skildrar den muslimska högtiden.

”Tänk er att vakna upp i december och så finns inte julkalendern där – ungefär så kände mina barn. Jag är van, men de ställer högre krav”, skriver Nora Salem.

Vad den svenska ”högerkoalitionen” idag inte fattar är att de kriminella invandrarna egentligen bara är ett symptom på problemet och inte grundproblemet i sig. Grundproblemet är att det skapas parallellsamhällen där parallella normsystem och identitetskoder växer fram. Därmed skapas slitningar och spänningar som tar sig många uttryck, sociala konflikter, ekonomisk marginalisering, kriminella subkulturer samt lägre engagemang i civila samhället osv.

Segregationen går inte att bryta utan en homogen kultur, där alla samlas kring en religion, en nationalidentitet och en gemensam syn på nationens historia och traditioner. De som migrerar in till ett land måste således assimileras in i den kultur redan råder i landet, vilket innebär att de helt släpper sin tidigare identitet. Denna process kommer aldrig att ske när den invandrade mängden är på tiotusentals människor per år i ett land med en liten befolkningsmängd. Idag har Sverige säkerligen över 1 miljon individer som har en annan kulturell identitet och lejonparten av dessa måste återvandra per omgående.

Därmed behövs en massåtervandring politik som är tvingande och det enda parti som står för detta är Alternativ för Sverige.